Förbigå menyn

Stödservice för vardagshantering

Stödservice för vardagshantering erbjuder tjänster (hjälp och stöd) åt personer som har psykisk ohälsa, missbruksproblematik, neuropsykiatriska- och intellektuella funktionsnedsättningar.

Målsättningen är att hjälpa klienten hitta sina resurser och att kunna leva så självständigt som möjligt samt undvika eller minska behovet av anstaltsvård.

Till stödservice för vardagshantering hör:

Psykosocial hemrehabilitering

Psykosocial hemrehabilitering riktas till personer som bor i Vasa och har psykisk ohälsa, missbruksproblematik, intellektuell- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Målet för den Psykosociala hemrehabiliteringen är att handleda och stöda rehabiliterings klienten, så att klienten klarar sig hemma och utanför hemmet i ärenden som förutsätter vardagskompetens. Tjänsten baseras på en servicebehovsutredning och en klientplan. Tjänsterna är frivilliga, konfidentiella och avgiftsfria.

Till hemrehabiliteringens område hör också rehabilitering i stödbostäder.

Psykosociala öppenrehabilitering

Psykosociala öppenrehabiliteringen erbjuder öppenvårdstjänster för vuxna i Vasa som har psykos sjukdom.

Centralt i verksamheten är att stöda klientens psykiska och sociala funktionsförmåga. Tjänsterna är frivilliga, konfidentiella och kostnadsfria.

För innehållet i vården ansvarar en psykiatrer, två sjukskötare och en mentalvårdare.

Dagverksamhet för personer med problem som gäller missbruk och mental hälsa

Dagcentret erbjuder möjlighet till nykter fritid som stöd för rehabiliteringen.

Vid dagcentret kan man läsa dags- och veckotidningar, använda internet, dricka kaffe, laga mat av egna varor samt spela biljard.

HUR JAG ANVÄNDER SERVICEN
Dagcentret Treffis
Rådhusgatan 28
65100 Vasa

Handledare Katja Raudasoja, tfn 040 742 2391

Vasa stad köper även privata service:
Finvacon
Fyrrytupa
Kyläkeskus Kultanummi
Mielenterveyskuntoutujien jäsenyhteisö Mahis
Tiimitupa
Työpaja Upseeri

Serviceenhetens chef Noora Ekström

  • 06 325 2401

  • 040 718 0401

Handelsesplanaden 8, Vasa