Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Stödservice för vardagshantering

Psykosocial rehabilitering

Den psykosociala rehabiliteringens uppgift är att förbättra individens livshantering, att klara sig, att återhämta sig samt att hitta en livsenlig vardag. Vi erbjuder psykosocial rehabilitering antingen som hemrehabilitering eller öppenrehabilitering.

Psykosocial hemrehabilitering

Den psykosociala hemrehabiliteringen är riktad till personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering samt till personer som har neuropsykiatriska utmaningar eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar. Rehabiliteringen ges till vuxna boende i Vasa

Hemrehabiliteringen handleder och stöttar klienten att klara sig hemma och utanför hemmet i ärenden som förutsätter vardagskompetens.Servicen baserar sig på en bedömning av servicebehov och en klientplan..

Till servicen kommer man via socialarbetet, där man tillsammans med klienten uppgör en plan och fattar beslut om inledande av service enligt socialvårdslagen. Den psykosociala servicen är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri.

I teamet för hemrehabilitering hör sju handledare och en socialhandledare.

Därtill erbjuder hemrehabiliteringen även rusmedelsfria stödbostäder för rehabiliterande boende.

Psykosociala öppenrehabilitering

Den psykosociala öppenrehabiliteringen riktar sig till vuxna Vasabor som lider av schizofreni eller andra psykossjukdomar.

Den mest centrala servicen inom öppenrehabiliteringen är att stöda klientens psykiska och sociala funktionsförmåga samt att ombesörja läkemedelsbehandlingen.

Till servicen kommer klienterna med remiss via den psykiatriska enheten vid Vasa centralsjukhus. För öppenrehabiliteringens vårdinnehåll ansvarar en psykiater, två sjukskötare och en mentalvårdare.

Även öppenrehabiliteringens service är frivillig, konfidentiell och avgiftsfri.

Dagverksamhet för personer med problem som gäller missbruk och mental hälsa

Vasa stad erbjuder dag- och arbetsverksamhet som stöd för rehabiliteringen av personer inom missbrukar- och mentalvårdsrehabilitering.

Vasa stad ordnar dag- och arbetsverksamhet som köpservice. Syftet är att erbjuda rekreation, socialt umgänge, hobbyverksamhet, stöd i vardagen samt förstärkande av arbetslivsfärdigheterna.

Köpservice produceras av:

Finvacon
Fyrrytupa
Bycentret Gullmo
Medlemshuset Mahis
Teamstugan
Verkstaden Upseeri

Övrig mentalvårds- och missbrukarservice

Problem med den mentala hälsan börjar oftast så småningom. Då du märker att du behöver hjälp eller att din närstående behöver hjälp, ta i första hand kontakt med den egna hälsostationen.

I akuta situationer utanför tjänstetid kan du kontakta följande instanser:

Den jourhavande sjukskötaren inom psykiatri

Jouren

Under tjänstetid fås följande andra mentalvårds- och missbrukartjänster:

Horisonten

Psykiatriska polikliniken

 

Hjälp och egenvårdsanvisningar till mentalvårds- och missbrukarproblem hittas även på Psykportens webbsidor.

Serviceenhetens chef Noora Ekström

Handelsesplanaden 8, Vasa