Förbigå menyn

Sommartidtabell 2024

Liftis sommartidtabell 3.6.-4.8.2024

Liftis sommartidtabell (pdf)

Linje 1: Västervik - Centrum - Liselund

Linje 1 (pdf)

Västervik › Centrum › Liisanlehto

Gerby Strandvägen / Västerviksvägen B › Gerby Strandvägen › Råviksvägen › Råskogsvägen › Råbrinken › Gerby Strandvägen › Västerskogsvägen › Gerby Strandvägen › Tallmarksstigen › Fjärilsvägen › Storviksvägen › Alskatvägen › Brändövägen › Wolffskavägen › Kyrkoesplanaden › Hovrättsesplanaden › Rådhusgatan / Stadshuset 2 › Korsholmsesplanaden › Skolgatan › Sandviksgatan › Strandlandsvägen › Krutkällarvägen › Roparnäsvägen › Haldinsgatan › Radiovägen › Kapellbacksvägen › Gamla Vasagatan › Kråklundsgatan › Köpmansgatan › Torggatan › Kanalbrovägen › Kanalbrovägen 1

Måndag – fredag

Västervik Centrum Liselund
5:50 6:15 6:40
6:40 7:05 7:30
7:40 8:05 8:30
8:40 9:05 9:30
9:40 10:05 10:30
10:40 11:05 11:30
11:40 12:05 12:30
12:40 13:05 13:30
13:40 14:05 14:30
14:40 15:05 15:30
15:40 16:05 16:30
16:40 17:05 17:30
17:40 18:05 18:30
18:40 19:05 19:30
19:40 20:05 20:30
20.40 21:05 21:30
21:40 22:05 22:30

Lördag

Västervik Centrum Liselund
6:10 6:35 7:00
7:10 7:35 8:00
8:40 9:05 9:30
9:40 10:05 10:30
10:40 11:05 11:30
11:40 12:05 12:30
12:40 13:05 13:30
13:40 14:05 14:30
14:40 15:05 15:30
15:40 16:05 16:30
16:40 17:05 17:30
17:40 18:05 18:30
18:40 19:05 19:30
19:40 20:05 20:30
20:40 21:05 21:30
21:40 22:05 22:30

Söndag

Västervik Centrum Liselund
11:40 12:05 12:30
12:40 13:05 13:30
13:40 14:05 14:30
14:40 15:05 15:30
15:40 16:05 16:30
16:40 17:05 17:30
17:40 18:05 18:30
18:40 19:05 19:30
19:40 20:05 20:30
20:40 21:05 21:30
21:40 22:05 22:30

Liselund › Centrum › Västervik

Kanalbrovägen 2 › Torggatan › Köpmansgatan › Kråklundsgatan › Gamla Vasagatan › Kapellbacksvägen › Radiovägen › Haldinsgatan › Roparnäsvägen › Krutkällarvägen › Strandlandsvägen › Sandviksgatan › Skolgatan › Korsholmsesplanaden › Rådhusgatan › Rådhusgatan/Köpcentrum Rewell 2 › Hovrättsesplanaden › Kyrkoesplanaden › Wolffskavägen › Brändövägen › Alskatvägen › Mogatan › Storviksvägen › Fjärilsvägen › Tallmarksstigen › Gerby Strandvägen › Västerskogsvägen › Gerby Strandvägen › Råbrinken › Råskogsvägen › Råviksvägen › Gerby Strandvägen › Gerby Strandvägen / Västerviksvägen A

Måndag – fredag

Liselund Centrum Västervik
6:05 6:30 6:55
6:45 7:10 7:35
7:45 8:10 8:35
8:45 9:10 9:35
9:45 10:10 10:35
10:45 11:10 11:35
11:45 12:10 12:35
12:45 13:10 13:35
13:45 14:10 14:35
14:45 15:10 15:35
15:45 16:10 16:35
16:45 17:10 17:35
17:45 18:10 18:35
18:45 19:10 19:35
19:45 20:10 20:35
20:45 21:10 21:35
21:45 22:10 22:35
22:15 22:40 23:05

Lördag

Liselund Centrum Västervik
6:15 6:40 7:05
7:15 7:40 8:05
8:45 9:10 9:35
9:45 10:10 10:35
10:45 11:10 11:35
11:45 12:10 12:35
12:45 13:10 13:35
13:45 14:10 14:35
14:45 15:10 15:35
15:45 16:10 16:35
16:45 17:10 17:35
17:45 18:10 18:35
18:45 19:10 19:35
19:45 20:10 20:35
20:45 21:10 21:35
21:45 22:10 22:35
22:15 22:40 23:05

Söndag

Liselund Centrum Västervik
11:45 12:10 12:35
12:45 13:10 13:35
13:45 14:10 14:35
14:45 15:10 15:35
15:45 16:10 16:35
16:45 17:10 17:35
17:45 18:10 18:35
18:45 19:10 19:35
19:45 20:10 20:35
20:45 21:10 21:35
21:45 22:10 22:35
22:15 22:40 23:05

Linje 2: Västervik strand - Centrum - Korsnäståget

Linje 2 (pdf)

Västervik strand › Centrum › Korsnäståget

Västerviksvägen/Strand › Västerviksvägen › Frängsdalsvägen › Västerviksvägen › Fjärilsvägen › Mogatan › Gerbyvägen › Brändövägen › Wolffskavägen › Kyrkoesplanaden › Rådhusgatan/Stadshuset 2 › Vasaesplanaden› Smedsbyvägen › Dammbrunnsvägen › Dammbrunnens hälsostation › Cirkelvägen › Roparnäsvägen › Centralgatan › Kungsvägen › Roparnäsvägen › Radiovägen › Kapellbacksvägen › Fångstmannagatan › Husmorsgatan › Gamla Vasa gatan / Husmorsgatan A

Måndag – fredag

Västervik strand Centrum Korsnäståget
6:15 6:40 7:05
7:15 7:40 8:05
8:15 8:40 9:05
9:15 9:40 10:05
10:15 10:40 11:05
11:15 11:40 12:05
12:15 12:40 13:05
13:15 13:40 14:05
14:15 14:40 15:05
15:15 15:40 16:05
16:15 16:40 17:05
17:15 17:40 18:05
18:15 18:40 19:05
19:15 19:40 20:05
20:15 20:40 21:05
21:15 21:40 22:05
22:15 22:40 23:05

Lördag

Västervik strand Centrum Korsnäståget
8:15 8:40 9:05
9:15 9:40 10:05
10:15 10:40 11:05
11:15 11:40 12:05
12:15 12:40 13:05
13:15 13:40 14:05
14:15 14:40 15:05
15:15 15:40 16:05
16:15 16:40 17:05
17:15 17:40 18:05
18:15 18:40 19:05
19:15 19:40 20:05
20:15 20:40 21:05
21:15 21:40 22:05
22:15 22:40 23:05

Söndag

Västervik strand Centrum Korsnäståget
11:15 11:40 12:05
12:15 12:40 13:05
13:15 13:40 14:05
14:15 14:40 15:05
15:15 15:40 16:05
16:15 16:40 17:05
17:15 17:40 18:05
18:15 18:40 19:05
19:15 19:40 20:05
20:15 20:40 21:05
21:15 21:40 22:05
22:15 22:40 23:05

Korsnäståget › Centrum › Västervik strand

Gamla Vasagatan / Husmorsgatan A › Gamla Vasagata › Kapellbacksvägen › Radiovägen › Roparnäsvägen › Kungsvägen › Centragatan › Roparnäsvägen › Cirkelvägen › Dammbrunnens hälsostation › Smedsbyvägen › Vasaesplanaden › Rådhusgatan / Köpcentrum Rewell 2 › Kyrkoesplanaden › Wolffskavägen › Brändövägen › Gerbyvägen › Mogatan › Fjärilsvägen › Västerviksvägen › Frängsdalsvägen › Västerviksvägen › Västerviksvägen/Strand

Måndag – fredag

Korsnäståget Centrum Västervik strand
6:20 6:40 7:05
7:20 7:40 8:05
8:20 8:40 9:05
9:20 9:40 10:05
10:20 10:40 11:05
11:20 11:40 12:05
12:20 12:40 13:05
13:20 13:40 14:05
14:20 14:40 15:05
15:20 15:40 16:05
16:20 16:40 17:05
17:20 17:40 18:05
18:20 18:40 19:05
19:20 19:40 20:05
20:20 20:40 21:05
21:20 21:40 22:05

Lördag

Korsnäståget Centrum Västervik strand
8:20 8:40 9:05
9:20 9:40 10:05
10:20 10:40 11:05
11:20 11:40 12:05
12:20 12:40 13:05
13:20 13:40 14:05
14:20 14:40 15:05
15:20 15:40 16:05
16:20 16:40 17:05
17:20 17:40 18:05
18:20 18:40 19:05
19:20 19:40 20:05
20:20 20:40 21:05
21:20 21:40 22:05

Söndag

Korsnäståget Centrum Västervik strand
11:20 11:40 12:05
12:20 12:40 13:05
13:20 13:40 14:05
14:20 14:40 15:05
15:20 15:40 16:05
16:20 16:40 17:05
17:20 17:40 18:05
18:20 18:40 19:05
19:20 19:40 20:05
20:20 20:40 21:05
21:20 21:40 22:05

 

Linje 3: Gerby - Centrum - Vasklot

Linje 3 (pdf)

Gerby › Centrum › Vasklot

Gerbybergsvägen/Råviksgatan › Gerbybergsvägen › Frängdalsvägen › Tallmarksvägen › Gerbyvägen › Brändövägen › Alskatvägen › Förbindelsevägen › Vöråvägen › Smedsbyvägen › Vasaesplanaden › Vasaesplanaden/Tori 1 › Blåa vägen › Motorvägen › Såggatan › Reinsgatan › Karlavägen › Industrigatan/Industrigatan 8

Måndag – fredag

Gerby Centrum Vasklot
6:50 7:10 7:17
7:50 8:10 8:17
8:50 9:10 9:17
9:50 10:10
10:50 11:10
11:50 12:10 12:17
12:50 13:10 13:17
13:50 14:10 14:17
14:50 15:10 15:17
15:50 16:10 16:17
16:50 17:10 17:17

Vasklot › Centrum › Gerby

Industrigatan/Industrigatan 8 › Karlavägen › Reinsvägen › Såggatan › Motorgatan › Blå vägen › Vasaesplanaden › Rådhusgatan › Rådhusgatan/ Köpcentrum Rewell 1 › Sandögatan › Storalånggatan › Berggatan › Vörågatan › Förbindelsevägen › Alskatvägen › Brändövägen › Gerbyvägen › Tallmarksvägen › Frängdalsvägen › Gerbybergsvägen › Gerbybergsvägen / Råviksvägen

Måndag – fredag

Vasklot Centrum Gerby
7:17 7:25 7:45
8:17 8:25 8:45
9:17 9:45
10:17 10:45
11:17 11:25 11:45
12:17 12:25 12:45
13:17 13:25 13:45
14:17 14:25 14:45
15:17 15:25 15:45
16:17 16:25 16:45
17:17 17:25 17:45

Linje 4 och 4V: Gerby - Centrum - Flygstation

Linje 4 (pdf)

Gerby › Centrum › Flygstation

Tallmarksvägen 3 / Gerby torg › Gerby Strandvägen › Gerbyvägen › Brändövägen › Wolffskavägen › Kyrkoesplanaden › Hovrättsesplanaden › Rådhusgatan › Rådhusgatan/Stadshuset 2 › Rådhusgatan › Korsholmsesplanaden › Skolhusgatan › Sandviksgatan › Strandlandsvägen › Krutkällarvägen › Roparnäsvägen › Strömberg parkvägen › Dynamovägen › Melmovägen › Roparnäsvägen › Köpmansgatan › Runsorvägen › Flygfältsvägen › Flygplatsen

Måndag – fredag

Gerby Centrum Flygstation
6:05 6:20 6:50
7:05 7:20 7:50
8:05 8:20 8:50
9:05 9:20 9:50
10:05 10:20 10:50
11:05 11:20 11:50
12:05 12:20 12:50
13:05 13:20 13:50
14:05 14:20 14:50
15:05 15:20 15:50
16:05 16:20 16:50
17:05 17:20 17:50
18:05 18:20 18:50
19:05 19:20 19:50
20:05 20:20 20:50
21:05 21:20 21:50

Lördag

Gerby Centrum Flygstation
11:05 11:20 11:50
12:05 12:20 12:50
13:05 13:20 13:50
14:05 14:20 14:50
15:05 15:20 15:50
16:05 16:20 16:50
17:05 17:20 17:50
18:05 18:20 18:50
19:05 19:20 19:50
20:05 20:20 20:50
21:05 21:20 21:50

Söndag

Gerby Centrum Flygstation
12:05 12:20 12:50
13:05 13:20 13:50
14:05 14:20 14:50
15:05 15:20 15:50
16:05 16:20 16:50
17:05 17:20 17:50
18:05 18:20 18:50

Flygstation › Centrum › Gerby

Flygplatsen › Flygfältsvägen › Runsorvägen › Köpmansgatan › Roparnäsvägen › Melmovägen › Dynamovägen › Strömberg parkvägen › Roparnäsvägen › Krutkällarvägen › Strandlandsvägen › Sandviksgatan › Skolhusgatan › Korsholmsesplanaden › Rådhusgatan › Rådhusgatan / Köpcentrum Rewell 2 › Hovrättsesplanaden › Kyrkoesplanaden › Wolffskavägen › Brändövägen › Gerbyvägen › Gerby Strandvägen › Tallmarksvägen 3 / Gerby torg

Måndag – fredag

Flygstatation Centrum Gerby
7:00 7:30 7:45
8:00 8:30 8:45
9:00 9:30 9:45
10:00 10:30 10:45
11:00 11:30 11:45
12:00 12:30 12:45
13:00 13:30 13:45
14:00 14:30 14:45
15:00 15:30 15:45
16:00 16:30 16:45
17:00 17:30 17:45
18:00 18:30 18:45
19:00 19:30 19:45
20:00 20:30 20:45
21:00 21:30 21:45

Lördag

Flygstation Centrum Gerby
11:00 11:30 11:45
12:00 12:30 12:45
13:00 13:30 13:45
14:00 14:30 14:45
15:00 15:30 15:45
16:00 16:30 16:45
17:00 17:30 17:45
18:00 18:30 18:45
19:00 19:30 19:45
20:00 20:30 20:45
21:00 21:30 21:45

Söndag

Flygstation Centrum Gerby
12:00 12:30 12:45
13:00 13:30 13:45
14:00 14:30 14:45
15:00 15:30 15:45
16:00 16:30 16:45
17:00 17:30 17:45
18:00 18:30 18:45

Linje 5: Centrum - Kråklund

Linje 5 (pdf)

Centrum › Kråklund

Torg 1 › Rådhusgatan › Kaserngatan › Vasaesplanaden/Saluhallen › Smedsbyvägen › Nöjesvägen › Mellanvägen › Smedsbyvägen › Hökgatan › Örrnäsgatan › Uvgatan › Mellanvägen › Kapellbacksvägen › Gamla Vasa gatan › Kråklundsgatan / Drottningstigen B

Måndag – fredag

Centrum Kråklund
7:10 7:40
8:10 8:40
9:10 9:40
10:10 10:40
11:10 11:40
12:10 12:40
13:10 13:40
14:10 14:40
15:10 15:40
16:10 16:40
17:10 17:40
18:10 18:40
19:10 19:40
20:10 20:40
21:10 21:40

Lördag

Centrum Kråklund
10:10 10:40
11:10 11:40
12:10 12:40
13:10 13:40
14:10 14:40
15:10 15:40
16:10 16:40
17:10 17:40
18:10 18:40
19:10 19:40
20:10 20:40
21:10 21:40

Söndag

Centrum Kråklund
13:10 13:35
14:10 14:35
16:10 16:35
17:10 17:35
18:10 18:35

Kråklund › Centrum

Kråklundsgatan / Drottningstigen B › Gamla Vasa gatan › Kapellbacksvägen › Mellanvägen › Uvgatan › Örrnäsgatan › Hökgatan › Smedsbyvägen › Vasaesplanaden/Torg 1

Måndag – fredag

Kråklund Centrum
5:55 6:25
6:40 7:10
7:40 8:10
8:40 9:10
9:40 10:10
10:40 11:10
11:40 12:10
12:40 13:10
13:40 14:10
14:40 15:10
15:40 16:10
16:40 17:10
17:40 18:10
18:40 19:10
19:40 20:10
20:40 21:10

Lördag

Kråklund Centrum
9:40 10:10
10:40 11:10
11:40 12:10
12:40 13:10
13:40 14:10
14:40 15:10
15:40 16:10
16:40 17:10
17:40 18:10
18:40 19:10
19:40 20:10
20:40 21:10

Söndag

Kråklund Centrum
12:40 13:10
13:40 14:10
15:40 16:10
16:40 17:10
17:40 18:10

Linje 6: Vasklot - Centrum - Smedsby

Linje 6 (pdf)

Vasklot › Centrum › Smedsby

Industrigatan/ Industrigatan 8 › Karlavägen › Reinsgatan › Såggatan › Motorgatan › Blå vägen › Vasaesplanaden › Vasaesplanaden/Saluhallen › Smedsbyvägen › Karlebyvägen › Otsovägen › Stenhagavägen › Mellanvägen › Korsholmsvägen › Centrumvägen › Smedsbyvägen › Korsholmsvägen › Botniahallen

Måndag – fredag

Vasklot Centrum Smedsby (Botniahallen)
7:00 7:08 7:25
8:00 8:08 8:25
9:00 9:08 9:25
10:00 10:08 10:25
11:00 11:08 11:25
12:00 12:08 12:25
13:00 13:08 13:25
14:00 14:08 14:30
15:00 15:08 15:30
16:00 16:08 16:30
17:00 17:08 17:30
18:05 18:13 18:30
19:05 19:13 19:30
20:05 20:13 20:30
21:05 21:13 21:30

Lördag

Vasklot Centrum Smedsby (Botniahallen)
10:05 10:13 10:30
11:05 11:13 11:30
12:05 12:13 12:30
13:05 13:13 13:30
14:05 14:13 14:30
15:05 15:13 15:30
16:05 16:13 16:30
17:05 17:13 17:30
18:05 18:13 18:30
19:05 19:13 19:30
20:05 20:13 20:30
21:05 21:13 21:30

Söndag

Vasklot Centrum Smedsby (Botniahallen)
13:05 13:13 13:30
14:05 14:13 14:30
16:05 16:13 16:30
17:05 17:13 17:30
18:05 18:13 18:30

Smedsby › Centrum › Vasklot

Botniahallen › Karperövägen › Gamla Karperövägen › Korsholmsvägen › Mellanvägen › Stenhagavägen › Otsovägen › Karlebyvägen › Smedsbyvägen › Vasaesplanaden › Vasaesplanaden/Torg 1 › Vasaesplanaden › Blå vägen › Motorvägen › Såggatan › Reinsgatan › Karlavägen › Industrigatan/ Industrigatan 8

Måndag – fredag

Smedsby (Botniahallen) Centrum Vasklot
6:32 6:50 6:57
7:32 7:50 7:57
8:32 8:50 8:57
9:32 9:50 9:57
10:32 10:50 10:57
11:32 11:50 11:57
12:32 12:50 12:57
13:32 13:50 13:57
14:32 14:50 14:57
15:32 15:50 15:57
16:32 16:50 16:57
17:37 17:55 18:02
18:37 18:55 19:02
19:37 19:55 20:02
20:37 20:55 21:02

Lördag

Smedsby (Botniahallen) Centrum Vasklot
9:37 9:55 10:02
10:37 10:55 11:02
11:37 11:55 12:02
12:37 12:55 13:02
13:37 13:55 14:02
14:37 14:55 15:02
15:37 15:55 16:02
16:37 16:55 17:02
17:37 17:55 18:02
18:37 18:55 19:02
19:37 19:55 20:02
20:37 20:55 21:02

Söndag

Smedsby (Botniahallen) Centrum Vasklot
12:37 12:55 13:02
13:37 13:55 14:02
15:37 15:55 16:02
16:37 16:55 17:02
17:37 17:55 18:02

Linje 7 och 7K: Västerängen - Centrum - Liselund

Linje 7 och 7K (pdf)

Västerängen › Centrum › Liselund

Lägereldsringen/Brasgränd › Svedjemarksvägen › Nya Bölevägen › Pohjolagatan› Skogsbergsgatan › Stenhagavägen › Otsovägen › Viertolavägen › Jukolavägen › Smedsbyvägen › Mejerigatan › Sandögatan › Rådhusgatan/Rewell 1 › Rådhusgatan › Korsholmsesplanaden › Skolhusgatan › Sandviksgatan › Strandlandsvägen › Älgvägen › Parallellvägen › Sunnanviksvägen › Parallellvägen › Kanalbrovägen › Kanalbrovägen 2

Måndag – fredag

Västerängen Centrum Liselund
5:55 6:15 6:30
7:05 7:25 7:40
8:05 8:25 8:40
9:05 9:25 9:40
10:05 10:25 10:40
11:05 11:25 11:40
12:05 12:25 12:40
13:05 13:25 13:40
14:05 14:25 14:40
15:05 15:25 15:40
16:05 16:25 16:40
17:05 17:25 17:40
18:05 18:25 18:40
19:05 19:25 19:40
20:05 20:25 20:40
21:05 21:25 21:40
22:05 22:25 22:40

Lördag

Västerängen Centrum Liselund
6:55 7:15 7:30
8:05 8:25 8:40
9:05 9:25 9:40
10:05 10:25 10:40
11:05 11:25 11:40
12:05 12:25 12:40
13:05 13:25 13:40
14:05 14:25 14:40
15:05 15:25 15:40
16:05 16:25 16:40
17:05 17:25 17:40
18:05 18:25 18:40
19:05 19:25 19:40
20:05 20:25 20:40
21:05 21:25 21:40
22:05 22:25 22:40

Söndag

Västerängen Centrum Liselund
11:05 11:25 11:40
12:05 12:25 12:40
13:05 13:25 13:40
14:05 14:25 14:40
15:05 15:25 15:40
16:05 16:25 16:40
17:05 17:25 17:40
18:05 18:25 18:40
19:05 19:25 19:40
20:05 20:25 20:40
21:05 21:25 21:40

Liselund › Centrum › Västerängen

Kanalbrovägen 1 › Kanalbrovägen › Parallellvägen › Sunnanviksvägen › Parallellvägen › Älgvägen › Strandlandsvägen › Sandviksgatan › Skolhusgatan › Korsholmsesplanaden › Rådhusgatan › Rådhusgatan / Köpcenter Rewell 1 › Sandögatan › Verkstadsgatan › Mejerigatan › Smedsbyvägen › Jukolavägen › Viertolavägen › Otsovägen › Stenhagavägen › Skogsbergsgatan › Pohjolagatan › Nya Bölevägen › Svedjemarksvägen › Lägereldsringen / Brasgränd

Måndag – fredag

Liselund Centrum Västerängen
6:30 6:45 7:05
7:30 7:45 8:05
8:30 8:45 9:05
9:30 9:45 10:05
10:30 10:45 11:05
11:30 11:45 12:05
12:30 12:45 13:05
13:30 13:45 14:05
14:30 14:45 15:05
15:30 15:45 16:05
16:30 16:45 17:05
17:30 17:45 18:05
18:30 18:45 19:05
19:30 19:45 20:05
20:30 20:45 21:05
21:30 21:45 22:05
22:30 22:45 23:05

Lördag

Liselund Centrum Västerängen
6:20 6:35 6:55
7:30 7:45 8:05
8:30 8:45 9:05
9:30 9:45 10:05
10:30 10:45 11:05
11:30 11:45 12:05
12:30 12:45 13:05
13:30 13:45 14:05
14:30 14:45 15:05
15:30 15:45 16:05
16:30 16:45 17:05
17:30 17:45 18:05
18:30 18:45 19:05
19:30 19:45 20:05
20:30 20:45 21:05
21:30 21:45 22:05
22:30 22:45 23:05

Söndag

Liselund Centrum Västerängen
10:30 10:45 11:05
11:30 11:45 12:05
12:30 12:45 13:05
13:30 13:45 14:05
14:30 14:45 15:05
15:30 15:45 16:05
16:30 16:45 17:05
17:30 17:45 18:05
18:30 18:45 19:05
19:30 19:45 20:05
20:30 20:45 21:05
21:30 21:45 22:05

Linje 8: Infjärden - Centrum - Sandviken

Linje 8 (pdf)

Infjärden › Centrum › Sandviken

Hästhagavägen 4 › Rondellvägen › Hästmansvägen › Gerbyvägen › Gustavsrovägen › Stenhagavägen › Verkstadsgatan › Vörågatan › Berggatan › Storalånggatan › Bangatan › Handelsesplanaden › Sandögatan › Rådhusgatan › Rådhusgatan/Stadshuset 1 › Korsholmsesplanaden › Klemetsögatan › Tegelbruksgatan › Bangatan › Ansasgatan › Krutkällarvägen 2 / Yrkesskolan

Måndag – fredag

Infjärden Centrum Sandviken
6:25 6:45 6:55
7:25 7:45 7:55
8:25 8:45 8:55
9:25 9:45 9:55
10:25 10:45 10:55
11:25 11:45 11:55
12:25 12:45 12:55
13:25 13:45 13:55
14:25 14:45 14:55
15:25 15:45 15:55
16:25 16:45 16:55
17:25 17:45 17:55
18:25 18:45 18:55
19:25 19:45 19:55
20:25 20:45 20:55

Lördag

Infjärden Centrum Sandviken
9:25 9:45 9:55
10:25 10:45 10:55
11:25 11:45 11:55
12:25 12:45 12:55
13:25 13:45 13:55
14:25 14:45 14:55
15:25 15:45 15:55
16:25 16:45 16:55
17:25 17:45 17:55

Sandviken › Centrum › Infjärden

Krutkällarvägen 2 / Yrkesskola › Krutkällarvägen › Bangatan › Tegelbruksgatan › Klemetsögatan › Korsholmsesplanaden › Rådhusgatan › Rådhusgatan/Kauppakeskus Rewell 1 › Sandögatan › Storalånggatan › Berggatan › Vörågatan › Verkstadsgatan › Stenhagavägen › Gustavsrovägen › Gerbyvägen › Hästhagavägen 4

Måndag – fredag

Sandviken Centrum Infjärden
6:57 7:05 7:25
7:57 8:05 8:25
8:57 9:05 9:25
9:57 10:05 10:25
10:57 11:05 11:25
11:57 12:05 12:25
12:57 13:05 13:25
13:57 14:05 14:25
14:57 15:05 15:25
15:57 16:05 16:25
16:57 17:05 17:25
17:57 18:05 18:25
18:57 19:05 19:25
19:57 20:05 20:25
20:57 21:05 21:25

Lördag

Sandviken Centrum Infjärden
9:57 10:05 10:25
10:57 11:05 11:25
11:57 12:05 12:25
12:57 13:05 13:25
13:57 14:05 14:25
14:57 15:05 15:25
15:57 16:05 16:25
16:57 17:05 17:25
17:57 18:05 18:25

Linje 9: Gerby - Airport park

Linje 9 (pdf)

Runsor Express

Gerby strandvägen / Strandviksvägen › Gerby strandvägen › Västerskogsvägen › Gerby strandvägen › Råbrinken › Råviksvägen › Gerby strandvägen › Råviksvägen › Gerbybergsvägen › Frängsdalsvägen › Tallmarksvägen › Storviksvägen › Alskatvägen › Förbindelsevägen ›
Strömbergsgatan › Förbindelsevägen › Ladugårdsvägen › Farmarevägen / Airport Park A

Måndag – fredag

Gerby strandvägen / Strandviksvägen Storviksvägen 11 Airport Park A
6:15 6:33 6:50
7:15 7:33 7:50
8:15 8:33 8:50

Farmarevägen / Airport Park B › Ladugårdsvägen › Förbindelsevägen › Melmovägen › Strömbergsgatan › Förbindelsevägen › Alskatvägen› Storviksvägen › Tallmarksvägen › Frängsdalsvägen › Gerbybergsvägen › Råviksvägen › Gerby strandvägen › Råviksvägen › Råbrinken › Gerby strandvägen › Västerskogsvägen › Gerby strandvägen / Villavägen

Måndag – fredag

Airport Park B Storviksvägen 6 Gerbyn strandvägen / Villavägen
15:05 15:25 15:45
16:05 16:25 16:45
17:05 17:25 17:45

Linje 13: Bussturer till hamnen

Linje 13 (pdf)

Bussturer till hamnen

Viadukten › Vasaesplanaden (Stadshuset) › Tropiclandia › Hamnen

Bussen avgår en timme (1h) före fartygets avgång och retur CA. 10 min efter fartygets ankomst.

Linje 21: Vasa - Sundom

Linje 21 (pdf)

Vasa › Sundom

Torg 2 › Rådhusgatan › Sandviksgatan › Skolhusgatan › Motogatan › Myrgrundsvägen › (Näset T) › (Kronvik T) › Sundomvägen / Norrbacken › (Söderfjärden T)

Måndag – fredag

Torg Centralsjukhuset Näset Kronvik Sundom Söderfjärden
7:50 7:55 8:15
8:40 8:45 9:05 T
9:30 9:35 T T 9:55 T
12:30 12:35 T T 12:55 T
13:30 13:35 T T 13:55 T
14:30 14:35 T T 14:55 T
15:30 15:35 T T 15:55 T
16:30 16:35 T T 16:55 T

Sundom › Vasa

(Söderfjärden T) › › Sundomvägen 135 › (Kronvik T) › (Näset T) › Myrgrundsvägen › Motogatan › Skolhusgatan › Sandviksgatan › Rådhusgatan / Rewell Center 1

Måndag – fredag

Söderfjärden Sundom Markbacken (Marenintie / Vaasan ratsastuskeskus) Kronvik Näset Centralsjukhuset Centrum
7:20 T T T 7:35 7:45
T 8:15 T T T 8:30 8:40
T 9:05 T T T 9:20 9.30
T 9:55 T T T 10:10 10:20
T 13:00 T T T 13:15 13:25
T 14:00 T T T 14:15 14:25
T 15:00 T T T 15:15 15:25
T 16:00 T T T 16:15 16:25
T 17:00 T T T 17:15 17:25

T = Kör vid behov / beställningar
Puh. 040 163 4560

Ubs! Stiger på bussen bara från busshållplatsen

Linje 30: Vasa - Lillkyro - Norrvalla 3.6.-9.6.2024

Vasa › Lillkyro › Norrvalla

Måndag – fredag

Vasa Golkas Lillkyro Vörå Norrvalla
7:50 8:25 8:35 8:45 8:55
13:40 14:15 14:25 14:40 14:45
16:00 16:35 16:45 17:00 17:05

Lördag

Vasa Golkas Lillkyro Vörå Norrvalla
12:40 13:15 13:25 13:40 13:45

Norrvalla › Lillkyro › Vasa

Norrvalla › Vöyri MH › Vähäkyrö › Merikaarto › Pörnintie › Höstvesi › Tarhaajantie › Liisanlehto › Korkeamäki › Vaasan Keskussairaala › Vaasanpuistikko › Sepänkyläntie › Tammikaivon pääterveysasema

Måndag – fredag

Norrvalla Vörå Lillkyro Golkas Vasa
6:40 6:45 7:00 7:10 7:50
9:00 9:05 9:20 9:30 10:05
14:45 14:50 15:05 15:15 15:50

Lördag

Norrvalla Vörå Lillkyro Golkas Vasa
9:00 9:05 9:20 9:30 10:05

 

Linje 30: Vasa - Lillkyro - Tervajoki från 10.6.2024

Linje 30 (pdf)

Vasa › Lillkyro › Tervajoki

Loukovägen › Kyröntie › Vanhankylävägen › Lillkyrovägen › Merikartvägen › Golkas › Lillkyrovägen › Höstvesvägen › Företagargatan › Farmarevägen › Ladugårdsvägen › Kanalbrovägen › Parallellvägen › Strandlandsvägen › Sandviksgatan › Skolhusgatan › Vasaesplanaden › Smedsbyvägen › Dammbrunnsvägen 4

Måndag – fredag

Tervajoki Lillkyro Golkas Centralsjukhuset Dammbrunnsvägen 4
6:50 7:05 7:15 7:35 7:45
8:40 8:55 9:05 9:25 9:35
13:50 14:05 14:15 14:35 14:45
16:40 16:55 17:05 17:25 17:35

Lördag

Tervajoki Lillkyro Golkas Centralsjukhuset Dammbrunnsvägen 4
8:40 8:55 9:05 9:25 9:35

Tervajoki › Lillkyro › Vasa

Dammbrunnsvägen 4 › Smedsbyvägen › Vasaesplanaden › Skolhusgatan › Sandviksgatan › Strandlandsvägen › Parallellvägen › Kanalbrovägen › Ladugårdsvägen › Farmarevägen › Företagargatan › Höstvesvägen › Lillkyrovägen › Golkas › Merikartvägen › Lillkyrovägen › Vanhankylävägen › Kyröntie › Loukovägen

Måndag – fredag

Dammbrunnsvägen 4 Centralsjukhuset Golkas Lillkyro Tervajoki
7:45 7:55 8:15 8:25 8:40
12:45 12:55 13:15 13:25 13:40
15:45 15:55 16:15 16:25 16:40

Lördag

Dammbrunnsvägen 4 Centralsjukhuset Golkas Lillkyro Tervajoki
12:45 12:55 13:15 13:25 13:40

 

Linje 44: Centrum - Flygstation

Linje 44 (pdf)

Centrum › Flygstation

Rådhusgatan / Stadshuset 2 › Sandögatan › Bangatan › Klemetsögatan › Krutkällarvägen › Roparnäsvägen › Strömberg parkvägen › Melmovägen › Roparnäsvägen › Kapellbacksvägen › Gamla Vasa gatan › Kråklundsgatan › Köpmansgatan › Runsorvägen › Lentokenttä

Måndag – fredag

Centrum Flygstation
5:25 5:55

Flygstation › Centrum

Flygplatsen › Runsorvägen › Köpmansgatan › Kråklundsgatan › Gamla Vasa gatan › Kapellbacksvägen › Radiovägen › Roparnäsvägen › Melmovägen › Strömberg parkvägen › Roparnäsvägen › Krutkällarvägen › Klemetsögatan › Bangatan › Sandögatan › Rådhusgatan / Köpcentrum Rewell 2

Måndag – fredag

Flygstation Centrum
22:05 22:35