Förbigå menyn

Liftis linjenät

Vasa stads och Korsholms kommuns gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet i juli 2022. Förnyelsen siktar till att det ska bli smidigare än tidigare att göra resor, att resetiderna ska bli kortare och att turintervallen i synnerhet under rusningstid ska bli tätare. Liftis linjenät offentliggörs redan nu, så att invånarna hinner bekanta sig med de nya rutterna i god tid.

Den synligaste förändringen för Lifti är övergången från de nuvarande långa ringlinjerna till klara pendellinjer, där bussarna kör fram och tillbaka längs samma rutt. De nya linjerna trafikerar så gott som utan undantag via centrum, vilket betydligt ökar antalet direkta och snabba förbindelser över centrum.

Från och med juli utgörs Vasaregionens lokaltrafik av åtta regelbundet trafikerande pendellinjer, en direkt tur inom arbetsresetrafiken från Västervik och Gerby till Runsor samt två skolturer.

Senare offentliggörs också regionala turer i riktning Malax och Lillkyro. Trafikeringen av dessa sköts genom en gemensam upphandling av NTM-centralen i Södra Österbotten och Vasa stad.

Linje 1: Västervik – Centrum – Liselund

Linjens längd: 21 km

Den ena av de två stomlinjerna mellan Västervik och Gerby samt Korsnäståget med direkt förbindelse utöver till Centrum också bl.a. till centralsjukhuset. I Västervik och Gerby betjänar linjen områdets västra sida.

Linjen betjänar skolorna i Centrum, Brändö, Sandviken och Västerskogen samt den kommande stadsdelen Travdalen.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 1, 2, 7, 9 och E3.

Linje 2: Västervik – Centrum – Korsnäståget

Linjens längd: 20 km

Den andra av de två stomlinjerna mellan Västervik och Gerby samt Korsnäståget med direkt förbindelse utöver till Centrum också bl.a. till Brändö. I Västervik och Gerby betjänar linjen områdets östra sida.

Linjen betjänar skolorna i Centrum, Storviken och Brändö.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 1, 2, 7, 9 och E1.

Linje 3: Västervik – Centrum – Vasklot

Linjens längd: 11,5 km

En linje som kompletterar servicen i Västervik och Gerby och som utöver till Centrum också har en direkt förbindelse till Vasklot. I Västervik och Gerby betjänar linjen områdets mittersta del.

Utöver skolorna i Centrum betjänar linjen väl Onkilahden koulu samt i rimlig mån Borgaregatans skola på ett avstånd av cirka en kilometer.

I och med linjen blir kollektivtrafikens servicenivå avsevärt bättre särskilt i Vasklot.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 3, 13 och E3.

Linjerna 4 och 4V: Gerby (torg) – Brändö – Centrum – Flygplatsen

Linjens längd: 19,4 / 20,9 km

Stomlinje för de östra delarna i Melmo med direkt förbindelse över Centrum från centralsjukhuset till Brändö. Linjen kompletterar också Airport Parks kollektivtrafikutbud.

Linjens rutt betjänar också den kommande stadsdelen Travdalen.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 4, 10 och 14.

Linje 5: Kråklund – Korsnäståget – Orrnäs – Centrum – Centralsjukhuset

Linjens längd: 10,6 km

Stomlinje för Orrnäs, Bobäck och Vapenbrödrabyn, som utöver till Centrum också har direkt förbindelse till centralsjukhuset och Korsnäståget.

I och med linjen blir kollektivtrafikens servicenivå avsevärt bättre särskilt i centralsjukhusområdet.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 15 samt till vissa delar 7 och 9.

Linje 6: Smedsby (Botniahallen) – Centrum – Vasklot

Linjens längd: 10,7 km

Stomlinje för Smedsby och Stenhaga med direkt förbindelse till Vasklot. I framtiden kan linjen i Korsholm förlängas i riktning Kvevlax eller Karperö och Replot.

I och med linjen blir kollektivtrafikens servicenivå avsevärt bättre särskilt i Smedsby och det nuvarande en timmes turintervallet förkortas till en halv timme.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 6 och 13.

Linjerna 7 och 7K: Västerängen – Centrum – Liselund

Linjens längd: 14,4 / 14,2 km

Stomlinje för Västerängen och Vapenbrödrabyn, och den kompletterar också kollektivtrafikutbudet i Stenhaga.

I och med linjen blir kollektivtrafikens servicenivå avsevärt bättre särskilt i centralsjukhusområdet.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan de nuvarande linjerna 3, 7, 8 och 9.

Linje 8: Gerby (torg) – Infjärden – Centrum – Sandviken

Linjens längd: 11 km

Stomlinje för Infjärden och Hemstrand, och den betjänar också Sandvikenområdet och den kommande stadsdelen Travdalen.

Linjen ersätter helt eller på en del av sträckan den nuvarande linjen 11.

Linje 9, Runsor Express

Airport Park – Västervik – Gerby

Linjens längd: 21,2 km

Linjen erbjuder en snabb tur från Västervik och Gerby via Strömberg Park till Airport Park utan att köra via Centrum under de viktigaste tiderna för arbetsresetrafiken då arbetsdagen börjar och slutar.

Linje 10 och 11, skolturer

Linje 10, Västervik – Gerby – Borgaregatans skola

Linjens längd: 12,3 km

Linjen erbjuder en direkt förbindelse från Västervik och Gerby till Borgaregatans skola under de tider på dagen då skolan börjar och slutar.

Linje 11, Västervik – Gerby – Centrum

Linjens längd: 13,6 km

Linjen erbjuder en direkt förbindelse till Centrum från Västervik och Gerby. Linjen betjänar i synnerhet skolorna i Gerby, Västerskogen, Storviken, Metviken och Centrum.