Förbigå menyn
äiti ja vauva

Familjeförberedelse

En av vår rådgivningens främsta uppgifter är att hjälpa familjen att förbereda sig för föräldraskapet. Det här materialet ska fungera som ett hjälpmedel när ni förbereder er.

Familjeförberedelsetillfällena  är flyttade till nätet.

För att ni skall kunna ta del av information om barnsängstiden, amningen, grundvården av babyn, samt förstå växelverkans betydelse för det lilla barnet, rekommenderar vi att ni bekanta er med vårt familjeförberedelsematerial.

Om förlossningen får ni mera information på Vasa centralsjukhus hemsida.

Också Kvinnohuset ger tillförlitlig information till familjer i olika skeden av livet. 

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Familjeförberedelse ordnar mödrarådgivning och barnrådgivning.