Förbigå menyn

Servicesedelföretagare

Anvisningar för företag som söker sig till att vara servicesedelföretagare.

Inom social- och hälsosektorn i Vasa stad används servicesedeln inom hemvården, stödet för närståendevård samt inom effektiverat serviceboende.
Med servicesedeln går det att köpa service från privata serviceproducenter för den beviljade personliga vården och omsorgen. Servicesedeln är ett alternativ till den av kommunen producerade hemservicen och vikariatservicen inom närståendevården. Servicesedeln används även inom det effektiverade serviceboendet inom hem- och anstaltsvården.

Hemvårdsservice

Vasa stads förfaringsanvisning för servicesedlar inom hemvården. (pdf)

Ansökan att utföra tjänster mot servicesedlar. (endast på finska) (word)

Anvisningar till serviceproducenterna för service med servicesedlar ifråga om servicetider, prissättning av service och de anteckningar som ska göras i portalen:
Vaana Oy
www.vaana.fi

Vaana Oy, anteckningar i fråga om registrering av företagare
Tilläggsinfo:
Vaana kundbetjäning
tel. 040 172 3700
asiakaspalvelu@vaana.fi