Förbigå menyn
piktogram

Ungdomsverkstaden Varikko

Verkstaden Varikko är avsedd för unga Vasabor i åldern 15–29 år, vilka saknar stöd för livskompetensen eller planeringen av sin framtid.

I ungdomsverkstaden Varikko ingår två verkstäder, Kartturi och Reitti.  Servicen är avgiftsfri, frivillig och konfidentiell.

De individuella handledarna vid verkstaden Varikko kan hjälpa till exempel, om den unga:

  • är utan arbets- eller studieplats
  • behöver stöd i sina studier
  • saknar stöd för planeringen av sin framtid

Kartturi

Kartturi riktar sig till unga Vasabor i åldern 15–29 år.

Behöver du stöd i frågor som anknyter till studierna eller arbetslivet? I Kartturi får du stöd bl.a. för att avlägga kurser och utföra uppgifter, söka arbets- eller praktikplats och i frågor som anknyter till livskompetensen. Kartturi kan du också besöka i ärenden av engångskaraktär. Kartturi finns på Vamias Sampocampus.

Betjäningsspråken är finska och svenska.

Öppettider:

mån-fre 8-16

Besöksadress:

Kartturi

Vamias Sampocampus, Smedsbyvägen 16, 65100 Vasa

Reitti

Reitti riktar sig till unga Vasabor i åldern 17–29 år.

Kom till köksverkstaden i Kultsa på arbetsprövning. Du får stöd också för livskompetensen och planeringen av din framtid. Verkstadsperioderna räcker högst 6 månader.

Betjäningsspråket är finska.

Öppettider:

mån 10-14

ti-fre 9-14

Besöksadress:

Reitti

Kultsa, Rådhusgatan 30, 1 vån., 65100 Vasa

Ta kontakt

De individuella handledarna

  • Handledare • Kartturi • Maarit Tuttavainen-Tarsa   040 358 4305

  • Handledare • Kartturi • Monika Purtola   040 183 2267

  • Handledare • Reitti • Elin Karppinen  0408324868

  • Handledare • Reitti • Liisa Leppämäki  0401838659

Besöksadress

Ungdomsverkstaden Varikko på sociala medier