Du är här

Upplev Vasa

Bokningsblankett

Med bifogad blankett kan ni göra ett bokningskontrakt över de hyrda utrymmen på stadshuset.

********************

Räddningsplan för evenemang:

Om minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt vid en tillställning som du ordnar, ska en räddningsplan för offentlig tillställning göras upp, där evenemangets särdrag har beaktats. Räddningsplanen ska sändas för bedömning till räddningsverket. Anvisningar och en modellbotten för upprättandet av planen finns här. Upprättande och inlämnande av en räddningsplan för en offentlig tillställning är evenemangsanordnarens uppgift och på dennas ansvar.

Anmälan till polisen:

Utöver räddningsplanen ska en anmälan göras till polisen om en offentlig tillställning. Till anmälan kommer du här. Evenemangsarrangören ska lämna in en anmälan senast fem dygn innan tillställningen börjar.