Du är här

Om Vasa

Byggnadstillsynens kontaktinformation

Byrån är öppet måndag – torsdag kl. 9.00–15.00 och fredagarna stängt.

Besöksadress: Kyrkoesplanaden 26, vån 4 (Tekniska verket)
Postadress: Vasa stad / Byggnadstillsynen, PB 2, 65101 VASA

Webbtjänst: www.vaasa.fi/sv/byggnadstillsynen/webbtjanst

Kansli- och arkivtjänster: byggnadstillsynen.kundservice(at)vasa.fi
Lovberedning och rådgivning: byggnadstillsynen.lov(at)vasa.fi
Syner och inledande möte: byggnadstillsynen.syner (at) vasa.fi
Elektroniska tjänster: byggnadstillsynen.epermit (at) vasa.fi

Internet: www.vaasa.fi/sv/byggnadstillsynen
Facebook: www.facebook.com/vaasankaupunginrakennusvalvonta
 

Byggnadstillsynen leds av


Byggnadsinspektör
Paula Frank
paula.frank (at) vaasa.fi
040 132 6082

Lovberedare och rådgivning


Bygglovsingenjör
Sofia Bagge
0400 464 942

Bygglovsarkitekt
Susanna Filla
0400 680 448

Bygglovsarkitekt
Juha Jääskeläinen
040 675 0109

Syner, inledande möte, ansvarig arbetsledare


Granskningsingenjör
Sören Häggblad
soren.haggblad (at) vaasa.fi
040 773 6627

Granskningsingenjör
Jan Sundman
jan.sundman (at) vaasa.fi
0400 497 800

Granskningsbyggmästare
Tommy Wallin
tommy.wallin (at) vaasa.fi
0400 669 443

FVA-, ventilations- och rökkanalsyner, FVA- och ventilations ansvariga arbetsledare

VVS-granskningsbyggmästare
Harri Suoranta
harri.suoranta (at) vaasa.fi
040 569 6700

Förvaltning
 

Lovassistent
Mari Helala
040 778 1425

Lovassistent, byggnadsregister
Marita Mattfolk
0400 747 334

Servicesekreterare
Kristina Tuomisto
040 548 2938