Du är här

Om Vasa

Centralvalnämnden

Enligt § 13 i vallagen ska fullmäktige tillsätta en centralvalnämnd i kommunen. Centralvalnämnden tillsätts för fullmäktiges mandatperiod.

Centralvalnämndens ledamöter
föredragningslistor och protokoll

Centralvalnämndens mötesdagar för presidentval: KEVLTK 17.10.2017 § 25
17.10.2017 tisdag kl. 16, Byggnadstillsynen
12.12.2017 tisdag kl. 16, Byggnadstillsynen
26.1.2018 fredag kl. 19, Byggnadstillsynen
9.2.2018 fredag kl. 19, Styrelsegården

Centralvalnämndens mötesdagar för kommunalval: KEVLTK 16.2.2017 § 1
16.2.
28.2. kl. 9 - 16 Handlingarna inlämnas
6.3. kl. 13 - 16 centralvalnämnden 5 + 2
8.3. kl. 16 - 20 centralvalnämnden 5 + 2
9.3. kl. 13 - 16 centralvalnämnden 5 + 2
7.4. kl. 19 Byggnadstillsynen, Rådhusgatan 21 B
9.4. kl. 13 - 20 centralvalnämnden + räkningen av förhandsröster, Styrelsegården
10.4. kl. 9 - 20 centralvalnämnden 5 + 2 (kontrollräkning fullmäktigesal)
12.4. kl. 9 - 12

Centralvalnämnden sammanträder:
tid: presidentval 17.10.2017 - 9.2.2018 och kommunalval 28.2. - 12.4.2017
plats: Byggnadstillsynen Rådhusgatan 21 B
plats: Styrelsegården Vasaesplanaden 10

Justerade protokollen för Centralvalnämnden finns framlagda:
tid: under tjänstetid, två dagar efter mötet, under en dag
plats: Styrelsegården Vasaesplanaden 10, registratur våning 1.
tilläggsuppgifter: Anna Liisa Suoranta