Du är här

Om Vasa

Ledamöter till centralvalnämnden

Centralvalnämnden består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt minst fem ersättare. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval ställt upp kandidater i kommunen. Den kommunala centralvalnämnden är beslutför med fem medlemmar.

ordförande  Reinhold Klockars
vice ordförande  Pauli Karhu
protokollförare och föredragande Marjo Mäki-Krekola
närvaro- och yttranderätt Stefan Neuman
period  1.6.2017 - 31.5.2021

parti
edamöter 5 parti ersättare 5
SFP
Reinhold Klockars  VÄNST Antti Haarala
SDP
Pauli Karhu  C Heikki Vilkuna
Saml
Maija-Liisa Widenius  KD Bjarne Bergstén
Sannf
György Kadar  Tiina Puharinen-Finne
Gröna
Sandra Nestorova  SKP Heli Pohjanhovi

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 64 val
stadsfullmäktige 23.4.2018  25 Pi Sundell, Tiina Puharinen-Finne

länkar som tillhör denna sida:
Centralvalnämden
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

annat:
Centralvalnämden = KEVLTK