Du är här

Om Vasa

Daghemverksamhet

Daghemmen erbjuder hel- och halvdagsvård åt barn under skolåldern. Det finns grupper för barn under 3 år eller 3 – 6 år, syskongrupper för 1 – 6-åringar eller grupper som erbjuder specialdagvård.

Förskoleundervisningen i Vasa ordnas i daghemmen. Alla 6-åringar garanteras förskoleundervisning i heldags- eller halvdagsgrupper.

Daghemmen är vanligen öppna kl. 6.30 – 17.00.  SKiftesvård (vård på kvällar, nätter och veckoslut) ordnas i Rödluvans daghem.

I daghemmen får barn under skolåldern förskoleundervisning och småbarnsfostran av en kompetent personal. Verksamheten är målinriktad och systematisk och beaktar barnet som individ, dess ålder och olika utvecklingsbehov.

Daghemmen kan ha olika tyngdpunktsområden för sin verksamhet, t.ex. musik-, idrott- och naturfostran.

Tilläggsinformation

Servicechef / Östra området
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2695
Mobiltelefon
040 581 2572
E-postadress: 
Småbarnspedagogik
Servicechef / Norra området
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 3124
Mobiltelefon
0400 690 010
E-postadress: 
Småbarnspedagogik
Servicechef / Centrum området
Phone numbers: 
Telefon, direkt
06 325 2668
Mobiltelefon
040 186 5993
E-postadress: 
Småbarnspedagogik