Du är här

Om Vasa

Direktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Direktionen för Työpaja Arpeeti ARPEETIJK lyder direkt under Lillkyro områdesnämnd. Direktionens uppgift är att ansvara för arbetsverkstadens verksamhet och utveckling. Arbetsverkstadens verksamhetsidé består av sex godkända delområden: Arbetsverkstadens verksamhet, Rehabiliterande arbetsverksamhet, Försäljning av tjänster, Arbetsträning, Verkstadsskola och Projekt och särskilda projekt.

mötesdagar 2019:
17.1.
14.2.
25.4.
22.8.
21.11.

sammanträdena hålls:
på torsdagar kl. 16.30 i Työpaja Arpeeti Tyyristie 2 66440 Tervajoki
Mötesdag eller tid kan ändras vid behov.

mötesprotokollen finns framlagda:
en vecka efter mötet, på fredagen kl. 9 -15 vid Työpaja Arpeeti Tyyristie 2 66440 Tervajoki och på Vasa stads websidor

tilläggsuppgifter: Kari Haverinen

protokoll som tillhör denna sida:
Työpaja Arpeetin johtokunta 22.11.2018 24 mötesdagar

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter till Direktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti

Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Områdessektionen för Laihela och Lillkyro            
Instruktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti