Du är här

Om Vasa

Direktion för affärsverket Österbottens räddningsverk

Verksamhetsområdet för Affärsverket Österbottens räddningsverk (POPELA) omfattar Kaskö, Kristinestads, Korsholms, Korsnäs, Laihela, Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa samt Vörå kommuner och städer.

mötesdagar 2018:
8.2. Servicenivåbeslutet 2018-2019,  27.3. bokslut för år 2017,

onsdag 29.8. Räddningsverkets budgetförslag för år 2019
onsdag 12.12. Räddningsverkets bruksplan för år 2019
Dessutom genomförs en kommunrunda under år 2018.

sammanträdena hålls:
på onsdagar eller på torsdagar i Brandstationens ledningscentralens utrymme Smedsbyvägen 14 - 16

mötesprotokollen finns framlagda:
under tjänstetid, alltid ca 3 veckor efter mötet vid Österbottens räddningsverkets kansli Smedsbyvägen 14 - 16

tilläggsuppgifte: Peter Dahlström

protokoll som tillhör denna sida:
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk          mötesdagar
Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk          konstituering

länkar som tillhör denna sida:
Ledamöter för Affärsverket Österbottens räddningsverk
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut
Österbottens räddningsverk
Instruktion för Affärsverket Österbottens räddningsverk

annat:
Affärsverket Österbottens räddningsverk = POPELA