Du är här

Om Vasa

Direktioner

En direktion kan vara direkt underställd stadsstyrelsen, men kan också vara underställd en nämnd. Det faller sig till exempel naturligt att direktionen för en skola är underställd den nämnd som ansvarar för skolfrågor. Då nämnden väljer direktionens medlemmar.