Du är här

Om Vasa

Ordförare, vice ordförare och protokollförare för direktioner

Kontaktupgifter för direktionernas ordförande, vice ordförande och protokollförare 1.6.2017 - 31.5.2021.

Centralförvaltningen

Direktion för Kyrolands arbetsverkstad Arpeeti
6 ledamöter 6 ersättare
ordförande Pasi Keskinen
vice ordförande Arvo Koivuniemi Laihela
protokollförare Kari Haverinen

Direktionen för affärsverket Österbottens räddningsverk
15 ledamöter 15 ersättare
ordförande May-Gret Axell
vice ordförande Tapio Nyysti, Laihia
protokollförare Peter Dahlström

Bildningssektorn

Direktion för Borgaregatans skola
5 ledamöter 5 ersättare
ordförande Björklund Ulla
vice ordförande Robert Witting
protokollförare Maj-Britt Nygård

Direktion för Gerby skola
5 ledamöter
5 ersättare
ordförande Mikael Snellman
vice ordförande Tommy Håkans
protokollförare Fredrik Sundell

Direktion för Haga skola
5 ledamöter
5 ersättare
ordförande Lasse Mäkynen
vice ordförande Raija Koivisto
protokollförare Ann-Christine Loo-Örn

Direktion för Sundom skola
5 ledamöter
5 ersättare
ordförande Filip Sten
vice ordförande
protokollförare Annika Snickars

Direktion för Vikinga skola
5 ledamöter
5 ersättare
ordförande Åsa Östergård-Jakas
vice ordförande Jimmy Pulli
protokollförare Inger Nabb

Social- och hälsosektorn

Direktionen för Affärsverket Vasa Regionala Företagshälsovård
7 ledamöter 7 ersättare
ordförande Aleksi Koivisto
vice ordförande May-Gret Axell
protokollförare Tarja Suomela

Tekniska sektorn

Direktion för de tekniska affärsverken
9 ledamöter 9 ersättare
ordförande Johanna Ahopelto
vice ordförande Pasi Keskinen
protokollförare Hanna Pekkala

länkar som tillhör denna sida:
Föredragningslistor och protokoll och tjänsteinnehavarbeslut