Du är här

Upplev Vasa

Dvärgmås

Dvärgmås

Larus minutus

luontovaasa_pikkulokki_at.jpg
Dvärgmåsen känns igen på vingarnas svarta undersidor. Bild Aaro Toivio


 

Allmänt. Dvärgmåsen är en nykomling österifrån bland Finlands häckfåglar. De första observationerna av arten gjordes på 1860-talet och efter det har dvärgmåsens utbredningsområde vuxit och det häckande beståndet har ökat märkbart. I slutet på 1990-talet uppskattades antalet häckande dvärgmåspar i Finland till ca 8000-13 000 par. Dvärgmåsen är skyddad enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd ca 26 cm
  • Häckar på marken
  • Flyttar vintertid till Medelhavsområdet
  • Livnär sig på insekter

 


Livsmiljö. Dvärgmåsen trivs vid näringsrika fågelsjöar och häckar i kolonier på öar och skär i små sjöar. I Vasa häckar arten också på fågelskär längs kusten.

Förekomst i Vasa. Dvärgmåsen häckar fåtaligt här och har noterats på ca 20 platser under häckningstiden i maj till juli. Säkrast påträffas dvärgmåsen vid Södra Stadsfjärden eller Infjärden i slutet på maj. Arten skiljs från andra måsar eftersom den är mindre och har ett annat läte. Av skyddsorsaker publiceras inte utbredningskartan.