Du är här

Upplev Vasa

Eftermiddagsundervisning

TaiKon ordnar eftermiddagsundervisning i skolor i Vasa.

BILDKONST

Grundstudier I A Vikinga
tis 14.00-15.30
Lärare Sonja Backlund
23.8-29.11.2016 / 10.1.-18.4.2017
93 €/termin
Anmäla dig i bildkonstgrupper via den här länken.

HANTVERK

Grundstudier I A Gerby skola
tis 13.15-14.45
Textil&keramik 23.8-13.12.2016. Jeannette Rönnqvist-Aro
Trä 17.1-7.3.2017. Tomas Lindén
Textil 14.3-2.5.2017. Jeannette Rönnqvist-Aro
93 €/termin
Anmäla dig i hantverkgrupper via den här länken.

NUTIDSDANS

Alla nutidsdanslektioner är tvåspråkiga.

Dansstart Sundom
må 14.15-15.15 Sundom lärcenter
29.8-12.12.2016 / 9.1.-8.5.2017 
Lärare Mia Wiik
75 €/termin
Anmäla dig i Sundoms dansstart via den här länken.

Vi följer samma lov skolorna.