Du är här

Upplev Vasa

Eftermiddagsundervisning

TaiKon ordnar eftermiddagsundervisning i skolor i Vasa.

BILDKONST

Grundstudier I A Vikinga
ons 14.15-15.45
Lärare: Sonja Backlund
29.8-28.11.2018 / 16.1-17.4.2019
90 €/termin
Anmäla dig i bildkonstgrupper via den här länken.

HANTVERK

Grundstudier I A Gerby skola
ons 14.00-15.30
Lärare: Heidi Lindeman
90 €/termin
Anmäla dig i hantverkgrupper via den här länken.

NUTIDSDANS

Dansstart Sundom
må 14.15-15.15 Sundom lärcenter
27.8-10.12.2018 / 7.1.-29.4.2019 
Lärare Mia Wiik
75 €/termin
Anmäla dig i Sundoms dansstart via den här länken.

Vi följer samma tider när det gäller lov som skolorna.