Du är här

Om Vasa

Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren

Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren

Vasa stad stöder årligen ekonomiskt företag, föreningar och stiftelser med sommarjobbssedeln samt Vasatilläggssedeln. Sommarjobbssedeln är avsedd för sysselsättande av 15-29-åriga unga, då Vasatillägget  är avsett för att stöda sysselsättande av personer som varit mer än 8 månader arbetslösa.

Syftet med Vasatillägget för sysselsättning är att göra tröskeln lägre för sm-företag att anställa en ny arbetstagare, och tillägget beviljas utöver arbets- och näringsbyråns lönesubvention.

Tilläggsinformation