Du är här

Om Vasa

En stor organisation erbjuder en utsiktsplats för HR-arbetet

Arto Laakso, som kommer från Kauhava, arbetar ett halvt år i uppgiften som HR-trainee inom Vasa stads personalservice. Enligt Arto som studerat fyra år vid Vasa universitet stöder praktiken på ett bra sätt magisterskedets studier i personalledarskap.
artolaakso2_salmela7.6.2019_1920.jpg

 

Varför sökte du praktik hos Vasa stad?

På universitetet hör arbetspraktik inte obligatoriskt till studierna, men jag skulle vilja få arbetserfarenhet inom min egen bransch redan under studietiden. Av en stor organisation får man mångsidig erfarenhet och här kommer man bra in i arbetsuppgifter inom personalförvaltningen.

 

Vad har du gjort? Har du lärt dig något nytt?

Den första månaden har gått åt till att bekanta mig med huset och arbetskamraterna. Jag har ombrutit den nya personalrapporten, lärt mig hur man använder personalförvaltningens HRM-system samt fått delta i teammöten för utvecklande av kompetensen. Jag har också kunnat hjälpa till vid ordnandet av utbildningar, och vid sidan av det också utvecklat mig själv genom att till exempel delta i repetition i svenska samt Microsoft Teams-utbildningar och utbildningar om arbetsgivarbilden. Som hjälp för rekryteringsservicen har jag upprättat arbetsavtal för vikarier och gjort vikariebehovsrekryteringar i kommunernas eget rekryteringssystem, Kommunrekry.

 

Vad är dina förväntningar på praktiken?
Jag hoppas på att få ansvar. Jag förväntar mig också att jag ännu mer ska kunna utnyttja saker som jag lärt mig i skolan och att jag får förverkliga mig själv genom att delta till exempel i olika utvecklingsgrupper och utbildningar.

 

Vad har varit det bästa? Och det tråkigaste?
Jag har fått lära mig olika system som används inom personalservicen och rekryteringen. Det har också varit roligt att bekanta sig med nya arbetskamrater som har olika bakgrund och är i olika åldrar. Tråkigast är det kanske då när man måste göra samma rutinarbetsuppgifter länge.

 

Har någonting överraskat dig?
Det har inte varit så svårt som jag kanske förväntade mig, och jag har snabbt lärt mig nya saker. Det var också överraskande att jag fick en egen parkeringsplats, fastän arbetsplatsen finns alldeles i Vasa centrum!

 

Har du nytta av praktiken i framtiden?
Ja, absolut. Att arbeta i en stor organisation, de HR-system som jag lärt mig här och det att jag har kunnat göra riktiga personalförvaltningsarbeten, syns säkert som ett plus i mitt cv. Då jag återgår till studierna kan jag spegla det som jag lärt mig i arbetet på teorin - det motiverar.

 

Rekommenderar du praktik hos Vasa stad?
Ja det gör jag, speciellt i personalförvaltningsuppgifter får du här en övergripande uppfattning. Under praktiken märker man också vilka saker som är bra på arbetsplatser av olika typ och var det kunde finnas saker att utveckla. Hela organisationen är så stor, här kan man också påverka egna arbetsuppgifter och göra saker som man själv är intresserad av.