Du är här

Upplev Vasa

Arrangörens handbok

Tänker du ordna ett evenemang i vår stad? Här kommer en handbok om vad du borde tänka på och beakta när ett evenemang planeras. Hanbokens syfte är att underlätta arrangörens arbete samt att sänka tröskeln för att ordna evenemang i Vasa.

kulttuuriSB640x427

 

Att ordna ett lyckat evenemang – vad krävs det?

När ett evenemang ordnas, måste arrangören se till att alla behövliga lov, anmälningar och övriga arrangemang gjorts i god till före tidpunkten av evemenaget. Ett lyckat publikevenemang föds om planeringen är gjord i god tid, evenemanget har utseddda ansvarpersoner samt eventuella samarbetsparter har sökts.

I länken nedan finns vägledning för dig som ordnar ett evenemang. Bekanta dig gärna med publikationen:


Behöver du råd? Kontakta:

Max Jansson, max.jansson@visitvaasa.fi, puh. 040 533 5083 i frågor som gäller större evenemang

kulttuurikeskus@vaasa.fi i frågor som gäller ordnande av kulturevenemang

liikunta@vaasa.fi i frågor som gäller ordnande av idrotts- och motionsevenemang

vasaregionensarenor.fi i frågor som gäller ordnande av idrotts- och motionsevenemang i Vasa Arena eller i Botniahallen

 

Låt oss tillsammans göra Vasa till en evenemangsrik stad!