Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Fåglar i Österbotten

Artikelkategorier: Kurser och utbildningar

Föreläsning med Hans Hästbacka

Fågellivet i Österbotten är rikt och det finns ett stort antal fågelarter som häckar i området. Bl.a. skärgårdens kobbar och skär och grunda vatten erbjuder fåglar utmärkta häckningsmöjligheter och födosöksområden. Ständigt sker det samtidigt förändringar i fågelfaunan. Under föreläsningen presenteras ett flertal fågelarter och förändringar i deras förekomst.