Förbigå menyn

Fika efter kunskap - modiga samtal om demokrati

Möt, lyssna och/eller diskutera med forskare i en avslappnad miljö över en kopp kaffe

FIKA EFTER KUNSKAP

Är du nyfiken och vill veta mera om din omvärld i modiga samtal om demokrati?
Svenska Bildningsförbundet inleder en första serie med fem öppna populärvetenskapliga samtal vid Ritz Café (foajén), Vasa i samarbete med Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Onsdag 16 januari 2019 (17.30 – 19.00)

Tema 1: “Strukturer, folkvilja och demokratiska innovationer” lyfter fram frågan om hur medborgarna kan utöva demokrati i en stadsregion där staden är funktionellt sammanlänkad med omgivande kranskommuner. Hur skapar man nya politiska institutioner för att hantera gemensamma frågor? Hur skall vi bäst fånga upp vad människor vill – och är genomförande av folkviljan alltid bra? Den renodlade representativa demokratin är inte det enda demokratiska alternativet idag – vi ser många nya demokratiska innovationer som ger medborgarna större inflytande på beslutsfattandet. Hur kunde dessa nya kanaler se ut?

Inledare: lektor Claus Stolpe och forskare Marina Lindell
Moderator: Björn Nyberg, ledarskribent, Vasabladet

Ytterligare diskussioner på kommande:

Tisdag 12 februari 2019 (17.30-19.00)

Tema 2: ”Digitaliseringen och demokratin – hot eller möjlighet?” berör åsiktsbubblor och politik ”online”. Hotar digitaliseringen med det offentliga samtalet demokratin och vad gör det med oss när manipulation och mobilisering är så enkelt? Är rätt budskap i sociala medier nyckeln till valframgång och den nya tidens valkampanj?

Inledare: Akademiforskare Kim Strandberg och universitetslärare Janne Berg

Moderator: öppet

Tisdag 19 mars 2019 (17.30-19.00)

Tema 3: ” Dagens politiska motstånd mot demokratin” fokuserar på radikala rörelser till politikens höger och vänster– vad kännetecknar dem, vad förklarar deras valframgång och vilka är deras väljare? Det finns både likheter och skillnader mellan höger- och vänsterpopulistiska partier och rörelser. I vilken utsträckning möts de två ytterligheterna? Utgör de två sidor av samma mynt eller är det frågan om två diametralt olika typer av rörelser? I många av våra västerländska samhällen har vi sett hur dessa partier och rörelser fått allt större framgång. Hur kan vi förklara rörelsernas uppkomst och finns det en beställning på deras idéer? Utgör de ett hot mot vår demokrati?

Inledare: Forskare Andreas Fagerholm

Moderator: öppet

Onsdag 10 april 2019 (17.30-19.00)

Tema 4: ”Förtroendet för demokratin – på nedgång?”

Vad påverkar det politiska förtroendet? Litar vi och i så fall hur mycket på riksdag, politiska partier, riksdagsmän, regering? Många studier visar att unga litar mera på FN än på de egna politikerna. Vad beror det på? Samtidigt visar nya undersökningar att det politiska förtroendet har sjunkit hos finlandssvenskarna. Hur påverkar detta samhället? Och vilka ingredienser är viktiga för att bygga förtroende?

Inledare: Akademiforskare Peter Söderlund

Moderator: öppet

Onsdag 22 maj 2019 (17.30-19.00)

Tema 5: Demokratins utmaningar på det europeiska och det globala planet

Hur mår demokratin i världen? Globaliseringen påverkar oss alla och medför nya krav och utmaningar för demokratin. Vilka rörelser och drivkrafter har störst betydelse för att påverka världen i en demokratisk riktning? På det europeiska planet medför Brexit en stor förändring och vi läser konstant om att EU skulle vara i kris. Vad ska bli av ett EU utan Storbritannien och hurudant EU vill folket ha? Vilka är de största utmaningar som väntar det nya Europaparlamentet?

Inledare: forskare Marina Lindell, doktorand Thomas Karv

Moderator: öppet

Vi förbehåller oss rätten till justeringar i programmet.