Du är här

Upplev Vasa

Information för deltagare

OBS! Konstens Natt har nya hemsidor, du hittar dem här: www.vaasa.fi/konstensnatt

En livsmedelsföretagare, förening eller privatperson skall i enlighet med livsmedelslagen, med blankett, underrätta tillsynsmyndigheterna om försäljning och annan hantering av livsmedel i en mobil livsmedelslokal. Underrättelse skall göras till Vasa stads miljöavdelning senast en vecka innan verksamheten inleds. Information skall skickas också till Kulturcentret.

 

Musiker OBS!

Backline för torgscenerna och Kasernscenen finns här nedan i .pdf-format.

Tilläggsinformation