Förbigå menyn

Projektledning

Artikelkategorier: Kurser och utbildningar

Få djupare insikt i projektmetoder och -verktyg, ledarskapets betydelse för att driva framgångsrika projekt

Genom programmet skapar vi en förståelse för de krav som ställs på projektchefer i rollen som planerare, teamledare och controller. Vi ger dig verktyg och metoder för att effektivt kunna utvärdera, leda och styra projektets processer, ekonomi och medarbetare. Du får insikter i moderna modeller och metoder för riskhantering och projektledning från start till avslut. Programmet förbereder dig att som projektchef kunna ta dig an större och mer komplexa projekt i framtiden.