Förbigå menyn

Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat

Artikelkategorier: Kurser och utbildningar

Vaativat ja tunteita herättävät vanhemmat

Valmennuksessa opetetaan validoivaa tapaa puhua ja ei-aggressiivista puolustautumista. Tilaisuudessa käsitellään käytännön esimerkkejä ja psykologisia selityksiä lomittain, ja se tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ajankohtaisista tilanteista.
Osallistujat saavat halutessaan lähettää etukäteiskysymyksiä. Osallistujat saavat työpaikalle/kotiin vietäväksi harjoituksia, joilla valmennuksen sisältöä voidaan harjaannuttaa käytäntöön.