Du är här

Upplev Vasa

Evenemangsunderstöd

Staden beviljar arrangörer understöd för i Vasa ordnade evenemang, vilka är öppna för allmänheten och som i första hand är riksomfattande, internationella eller som har detta som mål.

Ytterligare information om evenemangsunderstöden ger marknadsföringsplanerare Minna Sundqvist.

Understödens ansökningstider meddelas med kungörelser. Kungörelserna kan man följa upp på stadens webbsidor eller vid Vasas samserviceenhet.

Blanketten för ansökan om understöd kan fyllas i och printas ut härifrån. Blanketten fås också från Vasa samserviceenhet, adress Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa och från Lillkyro samserviceenhet, adress Lillkyrovägen 11, 66500 Lillkyro.

Ansökningarna skickas till stadens centralregistratur PB 3, 65101 Vasa (Vasaesplanaden 10) eller Lillkyro samserviceenhet.