Du är här

Om Vasa

Familjedagvård områdesvis

Den svenskspråkiga familjedagvården är en egen helhet och ett ansvarsområde inom hela Vasa.

Verksamhetsidé och tyngdpunktsområden:

Målet är att i samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en hemlik uppväxtmiljö och en trygg inskolning enligt egenvårdarmodellen. Vår styrka är små grupper som garanterar en individuell vård där barnet ges möjlighet att utöka sina kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den åldersmässiga utvecklingen. Barnen lär sig socialt beteende såsom att fungera i grupp, samarbeta och ta hänsyn.

Vår dag innehåller mycket utevistelse, fri lek, vila, god husmanskost, sång och sagor. Ibland ordnar vi morgonträffar och utfärder med andra familjedagvårdare och barn samt små fester vid speciella högtider.

Inom familjedagvården följs de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och stadens egen plan för småbarnspedagogik.
Länk till Vasa stads plan för småbarnspedagogik. (pdf)
Länk till den nationella planen för småbarnspedagogik. (pdf)

Den svenskspråkiga familjedagvården är ledd av daghemsföreståndaren vid Trollbergets daghem.
Länk till närmare kontaktuppgifter.

Småbarnspedagogikens enheter områdesvis via denna länk.