Du är här

  • Asuntomessut
  • Mittaajat maastossa
  • Böle

Om Vasa

Fastighetssektorn

Fastighetssektorn skapar förutsättningar för en bra stadsstruktur genom att sköta stadens markpolitik och utveckla bostadsförhållandena i staden, besittningen, anskaffningen och överlåtelsen av mark- och vattenområden, utvecklandet av lägesdatahanteringen och kartverksuppgifter, fastighetsbildnings- och mätningsuppgifter samt förandet av fastighetsregister.

Tomter
Fastighets- och mätningsservice
Kartprodukter
Hissunderstöd
Tillgänglighetsunderstöd
Bostadsrättsbostäder
 

Kontaktuppgifter


Tjänster och kontaktpersoner (pdf)

Tekniska verket/ Fastighetssektorn
Kyrkoesplanaden 26 A / PB 2
65101 Vasa

Publikationer

Bostadspolitiska program 2019–2022
Bostadspolitiska program 2019–2022 (korta version)
Fastighetssektorns verksamhetsberättelse 2017 (pdf, på finska)
Fastighetssektorns verksamhetsberättelse 2016 (pdf, på finska)
Fastighetssektorns verksamhetsberättelse 2015 (pdf, på finska)
Markpolitiska programmet (pdf)

Aktuellt

Hovioikeudenmetsa_jan_nyman
19.6.2018
Som en hyllning till Finlands jubileumsår uppmuntrade miljöministeriet markägare att inrätta naturskyddsområden. Vasa beviljades ett diplom för att ha antagit utmaningen med 50 hektar. Syftet med...
Hietalahti
7.11.2017
Äldre i Vasa bor gärna i närheten av centrum. Också gemenskapsboende intresserar många, bara det finns människor runtomkring och servicen finns nära. Det här framgår av en enkät som genomfördes som...
Vasa stad överlåter större delen av de nya tomterna genom en offentlig ansökning (1-2 gånger per år) till ett fast pris som staden på förhand har fastställt.
Fastighetsbildningen sköter styckningen och andra fastighetsförrättningar på stadens detaljplaneområde.
För Vasa stads kartproduktion svarar tekniska sektorns fastighetssektorn.