Du är här

Om Vasa

Förebyggande kvalitetsstyrning

Vasa stads byggnadstillsyn ordnar kvalitetsstyrningskvällar för nya småhusbyggare årligen. Med kvalitetsstyrning vill man stöda byggare att välja hållbara alternativ av bra kvalitet samt underlätta påbörjandet av byggnads- och planeringsprocessen.

Byggnadstillsynen ordnar två kvalitetsstyrningskvällar i januari 2019. Den första kvalitetsstyrningskvällen ordnas onsdagen den 9.1.2019 kl. 18-20.30 och den andra onsdagen den 16.1.2019 kl. 18-21. Båda kvällarna hålls i Vaasa-opistos auditorium 231, Rådhusgatan 31. Vid tillfällena delar man ut information om bygglovsansökningar och ärenden kring planering av byggande samt andra ärenden som berör byggandet.

Program

Föreläsningar 16.1.2019
"Egna kvalitetsmål – fuktbeständighet, inomhusluften, energieffektivitet, byggnadsplatsens höjdplanering"

Föreläsningar 9.1.2019
"Egna kvalitetsmäl - utrymmesplanering"Material från tidigare år:

Föreläsningar 8.11.2017
“Egna kvalitetsmål – Fuktbeständighet, inomhusluften, utrymmesplanering”

 

Föreläsningar 31.10.2017
”Egna kvalitetsmål – Energieffektivitet”

 

Föreläsningar 9.11.2016
“Egna kvalitetsmål – Energieffektivitet, fuktbeständighet”

 

Föreläsningar 2.11.2016
“Egna kvalitetsmål – Inomhusluften, utrymmesplanering”

 

Föreläsningar 27.10.2016
”Byggande av hög kvalitet – Infotillfälle till byggare”

 

Föreläsningar 20.10.2015

 

Föreläsning 27.10.2015

 

Föreläsning 3.11.2015