Du är här

Om Vasa

Förvaltning och ekonomi

På de här sidorna finns information om Vasa stads förvaltning och ekonomi.

Vasa stads allmänna förvaltning har hand om bland annat beredningen av ärenden till stadsfullmäktige och -styrelsen, informationen och marknadsföringen, dokumentförvaltningen samt utvecklingen av stadens interna service, såsom IT- och personalärenden.

Ekonomi-sidor presenterar Vasas ekonomi och bokslut.

Revisionsverksamheten omfattar den interna revisionen och revisionsnämndens verksamhet.  Revisionnämnden ordnar den externa utvärderingen av verksamheten samt konkurrensutsätter och övervakar stadens lagstadgade revision.

Förvaltningens stadgor
 

VaasaKeskusta640x427KatjaLösönen

 

Om du inte hittar den information du söker, vänligen kontakta Samservice Vasa.