Du är här

Om Vasa

Förvaltningsservice

Vasa stads allmänna förvaltning ansvarar för stadsfullmäktiges och -styrelsens allmänna sekreterar- och beredningsuppgifter.

Till den allmänna förvaltningens uppgifter hör att bistå stadsdirektören och sektordirekrörerna samt att handha vänortsärenden och dokumentförvaltning (protokoll samt arkiv).

Utveckling av samservicen (Medborgarinfon) hör till den allmänna förvaltningen, liksom också utveckling av elektronisk kommunikation. Till den allmänna förvaltningen hör också utveckling av stadens interna service (bl.a. kommunikation, it-ärenden, telefonväxeln, Grafiska tjänster) och stadens personalärenden.

Personalservicen svarar bl.a. för stadens personalpolitiska linjedragningar och villkoren för anställningsförhållanden samt löneärenden. Stadens lediga arbetsplatser hittar du under rubriken Arbetsplatser.
 

Vaasakeskustahallintotalo640x427KatjaLösönen