Du är här

Om Vasa

Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun väljer en medlemskommun två (2) ordinarie ledamöter och två (2) personliga ersättare för dessa till samkommunfullmäktige om antalet svenskspråkiga invånare i medlemskommunen är 8 000 - 25 000. Enligt den senaste officiella statistiken (31.12.2016) är antalet svenskspråkiga i Vasa 15 416 (22,8 %).

44 ledamöter för fullmäktige i Kårkulla samkommun
period
2017 - 2021
ordförande Christer Rönnlund
1. vice ordförande Jonas Heikkilä
2. vice ordförande Inger Östergård

ledamöter som Vasa har valt för fullmäktige i Kårkulla samkommun
period
(beroende på landskapsreformen) 1.6.2017 - 31.12.2018
parti
ledamöter 2  ersättare 2
SFP
Sture Erickson   Paula Kullas
SDP
Kaisa Nyroos  Karita Blom

protokoll som tillhör denna sida:
fullmäktige 12.6.2017 78 representanter

länkar som tillhör denna sida:
Kårkulla samkommun