Du är här

Om Vasa

Fullmäktigemotioner

Fullmäktigemotioner som har lämnats in på stadsfullmäktiges möte.

Inlämnade fullmäktigemotioner

2019
2018
2017
2016

Uppgifter om äldre fullmäktigemotioner fås från

Stadens centralarkiv

gatuadress Rådhusgatan 33A
postadress PB 3, 65101 VASA

tel. +358 6 325 1066
e-post alarkivet@vasa.fi

Stadsfullmäktige