Du är här

Upplev Vasa

Gärdsmyg

Gärdsmyg

Troglodytes troglodytes

luontovaasa_linnut_lintulajeja_metsien_yleislajit_peukaloinen_2_at.jpg

Gärdsmygen har en kraftig sång. Bild Aaro Toivio.

 


Allmänt. Gärdsmygen är en pigg, liten tätting med kort uppstående stjärt. Den gömmer sig skickligt i terrängen och är svår att få syn på. Vanligtvis märker man fågeln endast på grund av sången som är överraskande stark i förhållande till fågelns storlek eller på grund av dess smattrande lockrop. 

 

  • Längd 10 cm
  • Häckar på marken
  • Övervintrar i Mellaneuropa
  • Livnär sig på insekter och maskar


 

Livsmiljö. Dikeskanter med frodig växtlighet, snåriga hyggen och lundar är gärdsmygens biotoper. Arten trivs inte i karga tallskogar.

 

Förekomst i Vasa. I Vasa är gärdsmygen en relativt sällsynt häckfågel. Den observerades i ca 60 atlasrutor vid karteringen. Förekomsten koncentrerar sig till skogarna vid Molnträsket och Risöfladan och i Öjen.

luontovaasa_peukaloinen_gardsmyg_pesintaindeksikartta.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg