Du är här

Om Vasa

Gästmåltid och separata beställningar

För gäster (inte stadens anställda) finns möjlighet att äta på våra följande verksamhetsställen:
  • Lunchrestaurang Appetito, Krutkällarvägen 2, tfn 0405689400
  • Lunchrestaurang Melinda, Smedsbyvägen 16, tfn 0406428357
  • Huvudhälsostationens näringscentral, Smedsbyvägen 14-16, tfn 0406617174
  • Bruksgårdens servicecentrum, Brändövägen 39, tfn 0406213238
  • Berghemmets servicecentrum, Berggatan 2-4, tfn 0408652494

 

Vasa Matservice har blivit fr.o.m 1.5.2018 en del av TeeSe BOTNIA Oy Ab -bolag. Vår ny nätadress är  www.teese.fi

 

Fristående evenemangsbeställningar & anbudsförfrågningar
Från Vasa Matservice kök kan servering och service beställas till olika evenemang. Verksamhetsformen planeras tillsammans med beställaren från fall till fall. Önskemål om serveringen o.d. kan anges på blanketten för anbudsförfrågan, som man kan beställa från piia.sulkko@teese.fi

Hyrning av kök
Vasa Matservice kök kan hyras för olika evenemang när de inte används för den egentliga verksamheten. Om ett kök hyrs ut till utomstående bör en anställd från Vasa Matservice eller en av Vasa Matservice godkänd person fungera som övervakare. Önskemål om hyrningen kan anges på blanketten för hyrning av kök, som man kan beställa från piia.sulkko@teese.fi