Du är här

Om Vasa

Gode män vid fastighetsförrättningar

Enligt 6 § i fastighetsbildningslagen ska fullmäktige för kommunen välja minst sex personer till gode män för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod. Den som väljs till god man skall vara förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. Angående valbarheten till god man gäller dessutom vad som stadgas om nämndemän vid tingsrätt.

ordförande
vice ordförande
protokollförare
period
1.6.2017 - 31.5.2021

Vasas ledamöter 8
Matti Raudaskoski
Glenn Björkqvist
Jan-Erik Möuts
Ann-Sofie Röj-Lindberg
Ari Koski
Ari Lehtimäki
Johanna Välimaa
Maria Marins

Lillkyros ledamöter 8
Markku Majasaari
Ilmo Eerola
Veli-Matti Esko
Jani Paavola
Jukka Nuuja
Lea Jukkara
Merja Rintamäki
Antti Uusitalo

protokoll som tillhör denna sida:
stadsfullmäktige 12.6.2017 84 gode män

länkar som tillhör denna sida: