Du är här

Upplev Vasa

Gråtrut

Gråtrut

Larus argentatus

luontovaasa_harmaalokki_gratrut_european_herring_gull2_vaasa_23.3.2010_at.jpg

Gråtrutar. Bild Aaro Toivio


 

 

Allmänt. Den stora gråtruten är en vanlig syn vid havskusten och vid stora sjöar i inlandet. Arten har framför allt ökat i Bottenviken och det häckande beståndet uppgår troligen till ca 30 000 par i hela Finland.

  • Längd 60-65 cm
  • Häckar på marken, på stenar eller ibland på tak
  • Övervintrar i Östersjön
  • Äter fisk, avfall och as

Livsmiljö. Gråtruten häckar i den inre och yttre skärgården, vid sjöar och på öppna mossar.

Förekomst i Vasa. Under åren 2005-2008 observerades gråtruten i ca 160 av fågelatlasens undersökningsrutor. Arten är vanlig i den yttre skärgården. På fastlandet noterades fågeln vid Infjärden och Molnträsket.

 

luontovaasa_harmaalokki_gratrut_european_herring_gull.jpg

 

luontovaasa_pesimaindeksi_legenda_sve.jpg