Du är här

Upplev Vasa

Anmälan och priser

ANMÄLAN TILL LÄSÅRET 2017-2018 HAR STARTAT! Ansökningstiden för bildkonst, hantverk, av-konst, teaterkonst, cirkus och nutidsdans är 1.5-18.8.

Praktisk info

I Vasa ges undervisning enligt den allmänna läroplanen i bildkonst, hantverk och teaterkonst. I musik och dans ges undervisning enligt den fördjupade läroplanen. Undervisningsgrupperna samlas under eftermiddagarna och kvällarna 1 gång per vecka (1-3 gånger per vecka på dans). Du kan se veckoschema under respektive konstform.
Ansökningstiden för nya elever i bildkonst, hantverk, av-konst, teaterkonst, cirkus och nutidsdans är 1.6-18.8.
För anmälningen till musik, barndans och klassisk balett se Kuula-institutet.

ANMÄLAN FÖR LÄSÅRET 2017-2018

Den huvudsakliga anmälningen till grundläggande konstundervisnings grupper som startar på hösten sker mellan 1.5 och 18.8. Anmälan via denna länk (grupper och ämnen finns listade)

De elever som varit med i TaiKons versamhet läsåret 2016-2017 har förtur till grupperna, förutsatt att anmälning sker före 1.6.2017. Efter detta fylls grupperna med nya elever som anmält sig. Grupperna fylls i anmälningsordning. De som anmält sig tillkännages den slutgiltiga gruppindelningen och schemat senast i början av augusti per e-post. 

Ni har möjlighet att få syskonrabatt, fall det barn ni anmält har syskon i TaiKons andra grupper. Då ska ni inte betala kursavgiften i anmälningsskedet. Vasa Arbis administration skickar fakturan skillt, där syskonrabatten är medräknad.  

Det går endast att betala höstterminens avgift i anmälningsskedet. Fakturan för vårterminen skickas per post i ferbruari/mars. 

Om det finns plats i gruppen är det även möjligt att påbörja undervisningen mitt i läsåret.

Du anmäla med tre olika sätt:

A) Via nättet (opistopalvelut.fi/vaasa) med följande länkar:
Bildkonst (5–18-åringar)
Hantverk (5–18-åringar)
Audiovisuell konst (finskspråkig, 9–12-åringar)
Teaterkonst (7–18-åringar)
Cirkuskonst (7–13-åringar)
Nutidsdans (7–16-åringar)

B) Du kan även anmäla med anmälningsblanketten.

C) Genom att komma til TaiKons kansli i Kasern 11 på adressen Östra Kaserntorget 7-9.

Om den erhållna elevplatsen, tidpunkten när studierna börjar och elevens grupp meddelas per e-post i juni.

TERMINSAVGIFTER 2016-2017 (per termin):

-> Vi förbehåller oss rätten till eventuella kursprisjusteringar.

Bildkonst:
Förberedande: 72 € | Grundstudier: 93 € | Verkstadsstudier: 103 €

Hantverk:
Förberedande: 72 € | Grundstudier: 93 € | Verkstadsstudier: 98 €

AV-konst:
Grundstudier: 93 €

Teaterkonst:
Grundstudier I: 75 € | Grundstudier II & III: 93 € | Verkstäder I & II: 103 €

Nutidsdans:
Dansstarten: 75 € | Grundstudier I: 85 € | Grundstudier II: 115 €
Grundstudier III: 121 € | Grundstudier IV: 121 € Fördjupande studier I: 126 €

Cirkus:
Cirkus I: 75 € Cirkus II: 93 € | Cirkus III: 93 €

Terminer och avgifter

• Läsåret startar i huvudsak i augusti och avslutas i april-maj beroende på undervisningsämne.

• Terminsavgiften betalas en gång per termin (oktober/ februari). Fakturan skickas till den adress som meddelats på anmälningsblanketten.

• Materialkostnaderna är inkluderade i terminsavgifterna.

• Ingen ny anmälan till vårens kurser behövs. Undervisningen fortsätter automatiskt, om elevplatsen inte annuleras.

Avbrytning

Om eleven avbryter studierna ska man omedelbart meddela detta per e-post till ledande lärare i grundläggande konstundervisning eller lämna en skriftlig anmälan till Vasa Arbis kansli (Kyrkoesplanaden 15, 65100 Vasa / fax 06 325 3505).

Som avslutningsdatum räknas den dag anmälan har kommit till kansliet.

Om eleven avbryter studierna 3-6 veckor från terminens början faktureras halva terminsavgiften. Om studierna avbryts senare, faktureras hela terminsavgiften.

Rabatter

Syskonrabatt
Om två eller flera barn av samma familj deltar i grundläggande konstundervisning (gäller ej elever som studerar på Kuula-institutet) ges syskonrabatt: 10 % för det andra barnet, 20 % för det tredje barnet o.s.v.

Rabatter för arbetssökanden
Barn till vårdnadshavare som är skrivna i Vasa och har FPA:s beslut om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd har rätt till helt avgiftsfri grundläggande konstundervisning. Ansökan om avgiftsbefrielse görs vid Arbis kansli senast två veckor efter kursstart och förnyas terminsvis. Redan fakturerade kursavgifter krediteras inte.