Du är här

Upplev Vasa

Anmälan och priser

ANMÄLAN TILL LÄSÅRET 2019-2020 HAR STARTAT! Ansökningstiden för bildkonst, hantverk, mediakonst, teaterkonst, cirkus och nutidsdans är 1.5-18.8.

Praktisk info

I Vasa ges undervisning enligt den allmänna läroplanen i hantverk, mediakonst, cirkus och teaterkonst. I bildkonst, dans och musik (Kuula-institutet) ges undervisning enligt den fördjupade läroplanen. Undervisningsgrupperna samlas under eftermiddagarna och kvällarna 1 gång per vecka (1-3 gånger per vecka på dans). Du kan se veckoschema under respektive konstform från och med augusti.
För anmälningen till musik, barndans och klassisk balett se Kuula-institutet.

ANMÄLAN FÖR LÄSÅRET 2019-2020

Den huvudsakliga anmälningen till grundläggande konstundervisnings grupper som startar på hösten sker mellan 1.5 och 18.8. Anmälan via denna länk (grupper och ämnen finns listade)

De elever som varit med i TaiKons versamhet läsåret 2018-2019 har förtur till grupperna, förutsatt att anmälning sker före 1.6.2019. Efter detta fylls grupperna med nya elever som anmält sig. Grupperna fylls i anmälningsordning. De som anmält sig tillkännages den slutgiltiga gruppindelningen och schemat senast i början av augusti per e-post. 

Ni har möjlighet att få syskonrabatt, ifall det barn ni anmält har syskon i TaiKons andra grupper. Då ska ni inte betala kursavgiften i anmälningsskedet. Vasa stads instituts administration skickar fakturan skillt, där syskonrabatten är medräknad.  

Det går endast att betala höstterminens avgift i anmälningsskedet. Fakturan för vårterminen skickas per post i ferbruari/mars. 

Om det finns plats i gruppen är det även möjligt att påbörja undervisningen mitt i läsåret.

Du anmäla med två olika sätt:

A) Via nätet (opistopalvelut.fi/vaasa) > länkar finns under respektive konstform

B) Genom att komma til TaiKons kansli i Kasern 11 på adressen Östra Kaserntorget 7-9.

Om den erhållna elevplatsen, tidpunkten när studierna börjar och elevens grupp meddelas per e-post senast i augusti.

TERMINSAVGIFTER 2019-2020 betalas per termin. Uppgifterna finns under varje enskild kurs

-> Vi förbehåller oss rätten till eventuella kursprisjusteringar.

 

Terminer och avgifter

• Läsåret startar i huvudsak i augusti och avslutas i april-maj beroende på undervisningsämne.

• Terminsavgiften betalas en gång per termin (oktober/ februari). Fakturan skickas till den adress som meddelats på anmälningsblanketten.

• Materialkostnaderna är inkluderade i terminsavgifterna.

• Ingen ny anmälan till vårens kurser behövs. Undervisningen fortsätter automatiskt, om elevplatsen inte annuleras.

Barnet vill avsluta studierna. Hur göra?

Om eleven avbryter studierna ska man omedelbart meddela detta per e-post till ledande lärare i grundläggande konstundervisning eller taikon@edu.vaasa.fi.

Som avslutningsdatum räknas den dag anmälan har kommit till kansliet.

Om eleven avbryter studierna 3-6 veckor från terminens början faktureras halva terminsavgiften. Om studierna avbryts senare, faktureras hela terminsavgiften.

Rabatter

Syskonrabatt
Om två eller flera barn av samma familj deltar i grundläggande konstundervisning (gäller ej elever som studerar på Kuula-institutet) ges syskonrabatt: 10 % för det andra barnet, 20 % för det tredje barnet o.s.v.

Rabatter för arbetssökanden
Barn till vårdnadshavare som är skrivna i Vasa och har FPA:s beslut om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd har rätt till helt avgiftsfri grundläggande konstundervisning. Ansökan om avgiftsbefrielse görs med blanketten nedan. Redan fakturerade kursavgifter krediteras inte.