Du är här

Upplev Vasa

Uthyrning av utrymmen

Uthyrning av TaiKons utrymmen

TaiKons utrymmen finns vid kasern 11 i Vasa centrum på adressen Östra Kaserntorget 7-9. Vasa stad äger byggnaden som grundrenoverades för Vasa stads grundläggande konstutbildning åren 2011-2012.

TaiKons utrymmen kan hyras för:
- Teater- och dansworkshops
- Kurser och föreläsningar
- Seminarier och möten

TaiKon Kasarmi 11 teatterisali

Utrymmen

Det finns åtta 60-70 m² stugor i Kasern 11.

Teater- och danssalar
Tre stugor har renoverats med tanke på scenkonsten (dans, teater, cirkus). Stugorna är ca 70m² stora och i dem finns dansmatta, ljudanläggning, teaterlampor och skärmar. Skärmar och täckbara speglar finns på en eller två väggar beroende på stuga. Ett av rummen, kallat Blackbox, har utrustats med en sluttande läktare och videokanon. I Blackboxen ryms högst 60 personer, i de övriga stugorna ryms som mest 40 personer.

Klassrum försedda med bord
Fyra stugor är utrustade för visuell konst, men de passar också exempelvis som mötesutrymmen. Klassrummen är utrustade med dator, dokumentkamera och videokanon. I ett av rummen finns dessutom en keyboard.

Keramiksal
I keramiksalen finns höj- och sänkbara skrivbord och en keramikugn. Ugnen kan också hyras separat.

Kök och toalett
I byggnaden finns ett 24 m² stort kök. I köket finns ett kylskåp kombinerat med frys, ugn med ugnsplattor, kaffe - och vattenkokare, samt en mikrovågsugn. I byggnaden finns sju stycken toaletter. Av dessa är två handikappanpassade och i en av dem finns potta och skötbord. I byggnaden finns också ett duschskåp.

Rörelsehinder
Byggnaden är handikappanpassad. Med rullstol kommer man in i huset från dörren som vetter mot Artellgränden och ligger på södra sidan om byggnaden. Två av toaletterna är handikappanpassade.

Parkering
Parkeringsmöjligheter finns på Kasernplats och på Artellgrändens parkeringplats.

Hyror, frågor och reservationer
Timavgift: 32,60 € (moms. 0%) / 40,42 € (moms. 24%)
Dagsavgift (max. 8 t): 87,70 € (alv. 0%) / 108,75 € (alv. 24%)
Freelancer-konstnärer, kultur- och konstföreningar -50%. Stadens interna hyresgäster: 17 €/tim, 44 €/dag. Priser för ett klassrum.
Priset för användningen av keramikugn är 12 €/bränn.
Bokningen måste avbokas senast fem (5) vardagar före evenemanget, annars debiteras 17 €.
Före bokningen av utrymmet kan lediga tider ses via länken.

Expeditionsmästare inom den grundläggande konstundervisningen
tfn 040 179 9681 / taikon@edu.vaasa.fi

kasarmi-11-kuvataideluokat-tupa-4

Kasern 11 – Historia

Sommaren 1878 godkände Finlands senat en ny lag om värnplikt och därmed grundades Finland nationella armé på 5000 män. Armén kom att bestå av åtta skarpskyttebataljoner som placerades i länens huvudstäder. Arbetet med att bygga ett kasernområde för den tredje skarpskyttebataljonen, som skulle placeras i Vasa, påbörjades 27.9.1879. Nummer 11 var den första byggnaden som byggdes för skarpskyttebataljonens manskap. Denna byggdes mellan åren 1879 och 1881. Kompanikasernen utformades för 100 män på så vis att man byggde åtta stugor med tretton övernattningsplatser.

Under hela andra världskriget användes kasernområdets fältartilleri för utbildning av underofficerare och manskap. Under vinterkriget blev Vasa mål för rysk bombning sex gånger. Kustartilleribataljonen, som 1952 var utlokaliserad till Sveaborg med namnet Vasa kustartilleribataljon, flyttades till Vasa 1964. Artilleribataljonen bestod av en stabsbataljon och fyra andra artilleribataljoner, varav en fungerade som underofficersskola. Garnisonsverksamheten i kasernerna upphörde år 1998.

Kasernområdet som skyddsobjekt

Skarpskyttebataljonens kaserner byggdes vanligtvis utanför stadens planerade områden. Med tiden har städerna vuxit och på 1950-talet konstaterade man att många kasernområden var i vägen för städernas expansion, vilket ledde till att en del av kasernområdena har fått ge vika för andra byggnader. Ändringar som mer eller mindre har förändrat husens eller områdenas karaktär har gjorts i många av byggnaderna.

Jämfört med de flesta andra nyrenoveringar av skarpskyttebataljoner så har Vasas kasernområde utgjort ett positivt undantag. I dag ser Vasas kasernområde, med sina tjusiga byggnader, träd och planteringar, till en stor del ut som då August Boman (1826-1883) planerade det år 1879. Byggnaden har gråstensgrund. Stommen är gjord av täljd timmer, fasaden har horisontell brädfodring och klassicistiska dekorativa element, tempelgavlar och pilastrar. Uppvärmningen av byggnaden sköttes från början med 29 vedspisar. År 1968 anslöts byggnaden till fjärrvärmenätverket.

Kasarmi 11 vm 1879

Som källa för Kasern 11 – Historia användes Österbottens museums rapport:
Katarina Andersson: Vaasan kasarmialue
Rakennushistoriallinen selvitys.
Ykkös Offset, 2006. ISBN: 952-5057-24-0, ISSN: 0785-3491