Du är här

Om Vasa

Grundläggande utbildning - kontaktuppgifter

Grundläggande utbildningens kontaktuppgifter

Till grundläggande utbildningens kundbetjäningssida via denna länk.
Besöksadress: Rådhusgatan 29, 65100 Vasa
Postadress: Pb 2, 65101 Vasa

skoldirektör – finskspråkig grundläggande utbildning

Kari Nummela, tfn. 06 325 3206 / 040 754 7702

skoldirektör – svenskspråkig grundläggande utbildning

Marianne West, tfn. 06 325 3152 / 040 777 3225

serviceplanerare
– morgon- och eftermiddagsverksamhet

Arja Elsinen, tfn. 06 325 3128

förvaltningssekreterare

Therése Kangas, tfn 06 325 3152 / 040 647 5611

utbildningssekreterare (finskspråkig grundläggande utb.)

Erja Kujanpää, tfn 06 325 3122 /  040 520 4516

 

 

 

Tilläggsinformation

Skoldirektör - finskspråkig grundläggande utbildning
Phone numbers: 
+358 6 325 3206
+358 40 754 7702
Grundläggande utbildning