Du är här

Upplev Vasa

Hobbyverksamhet och annat samarbete

Under skoldagen och på eftermiddagarna ordnas idrotts- och kulturbetonad verksamhet genom olika aktörer inom Vasa stad samt hobbyverksamhet genom idrottsföreningar och företag som producerar idrottsservice.

ACTION-VERKSAMHET

Utöver skolornas egen verksamhet far idrottsinstruktörerna enligt Vasamodellen runt till skolorna och leder motionsaktiviteter under skoldagen. Idén med verksamheten är att utveckla motionsaktiviteter inriktade på skolelever på ett mångsidigt sätt under skoldagen och i samband med den. I verksamheten ingår ledd motion under rasterna, motionskampanjer, pausgymnastikdemon och stödundervisningsverksamhet. Skolorna ordnar också innan skoldagens början eller genast efter skoldagens slut klubbverksamhet med låg tröskel för barn som rör på sig för lite med tanke på hälsan. Verksamheten ordnas under höstterminen veckorna 35-49.

Förfrågningar:
Idrottsservicen, Aaku Laitinen, aaku.laitinen(a)vasa.fi, tfn 040-6402569

 

CIRKUS, DANS OCH AKROBATIK

Vasa stads idrottsservice ordnar i samarbete med den grundläggande konstundervisningen TaiKon och dansskolan Kipinä undervisning i cirkus, dans och akrobatik under skoldagen på gymnastiklektionerna och rasterna. Verksamheten är avgiftsfri för skolorna.

Förfrågningar:
TaiKon (cirkus, dans och akrobatik), Ari Sundberg, ari.sundberg(a)edu.vaasa.fi, tfn 0400-256961
Dansskolan Kipinä (dans), info(a)tanssikipina.fi, tfn 050-4441034

 

GYMGRUPPER OCH MOTIONSVÄGLEDNING

För unga i åk 7-9 erbjuds gymverksamhet på Wasa Move. Hälsovårdarna och gymnastiklärarna hänvisar deltagarna till verksamheten. Det finns egna grupper för flickor och pojkar och grupperna är tvåspråkiga. Grupperna samlas en gång i veckan efter skolan, varvid de hör till skolans klubbverksamhet och faller inom ramen för skolförsäkringen.

Förfrågningar:
Skolhälsovården, Sirpa Manninen, sirpa.manninen(a)vasa.fi, tfn 040-5591569
Enheten för hälsofrämjande, Minna Backman, minna.backman(a)vasa.fi, tfn 040-3528532

 

SKÄRMTID MED GOD HÅLLNING - ERGONOMIFÖRELÄSNING

Femteklassisterna i lågstadiet erbjuds nyttig information och övningar för förebyggande av dålig hållning. Timmarna kommer att hållas av hälsosektorns fysioterapeuter i samarbete med idrottsinstruktörerna.

Förfrågningar:
Skolhälsovården, Sirpa Manninen, sirpa.manninen(a)vasa.fi, tfn 040-5591569

 

RÖRELSE GENOM ARKITEKTUR

Kulturcentret ordnar tillsammans med Taikon en möjlighet för skolorna att göra 5-7-klassister delaktiga i utformningen av skolgården genom arkitektur och dans (rumslig och fysisk approach). Genom dansen börjar man söka efter ett för barnen naturligt rörelsemönster och eleverna börjar tillsamman med arkitekten och dansaren planera samt genomföra objekt på skolgården, vilka skulle kunna vara till nytta för hela skolans barn.

Målet är att göra skolgården inkluderande och trivsammare genom det nya konceptet. Arbetet kan integreras med många läroämnen t.ex. gymnastik, matematik, bildkonst, som förhoppningsvis också underlättar anpassandet av tidtabellerna. Undervisningen genomförs enligt workshopstil i mån av möjlighet några lektioner åt gången.

Med de valda skolorna skräddarsys tidtabellerna så att de passar skolan. Projektet är gratis för skolorna och det genomförs endast i två skolor.

Förfrågningar:
Kulturcentret, Leena Nyqvist, leena.nyqvist(a)vasa.fi, tfn 0400-668197

 

SKRIDSKOÅKNING OCH ISHOCKEY

Vasa Sports juniorer ordnar tillsammans med Vasa Skrinnskoklubb eftermiddagsaktiviteter på isen i Vasa ishall varje torsdag. Verksamheten är avsedd för pojkar och flickor i åk 1-2. Som obligatorisk utrustning ska barnet ha skridskor och hjälm. Vasa Sports juniorer och VSK ordnar busstransport till ishallen från de skolor som deltar i verksamheten. Jämna veckor startar transporten från Gerby kl. 13.30 (preliminär rutt beroende på anmälningarna: Länsimetsän koulu, Gerby skola - Isolahden koulu - Vikinga skola - Onkilahden koulu - Keskuskoulu). Udda veckor startar transporten från Vanhan Vaasan ala-aste kl. 13.30 (preliminär rutt beroende på anmälningarna: Vanhan Vaasan ala-aste/Haga skola - Nummen koulu – Huutoniemen koulu). Verksamheten på isen börjar kl. 14.30 och slutar kl. 15.30. Barnen ska hämtas från ishallen senast kl. 16.00. Barnen omfattas av en kommuninvånarförsäkring, om deltagaren inte har en giltig egen försäkring eller grenförbundsförsäkring. Verksamheten börjar vecka 40.

För deltagande i verksamheten krävs förhandsanmälan. Anmälningen till verksamheten börjar 4.9.
Anmälningslänk: www.vaasa.fi/sv/blanketter/anmalning-till-ishockey-och-skridskoakning

Förfrågningar:
Junior Sport ry Junior Sport ry, Joni Finne, joni.finne(a)juniorsport.fi 
Vasa Skrinnskoklubb rf, Nora Ingman, nora.ingman(a)vaasanluistinkerho.fi
tfn 044-5740444, tfn 050-0631065

 

GOLF

Vasa Golf ordnar instruktion i golfens grunder under skoldagen. Verksamheten ordnas på skolgården, i gymnastiksalen eller på Vasa golfbana, där träningen sker i en miljö som är avsedd för golf. Vid behov och i mån av möjlighet ordnar Vasa golf också skjuts till banan. För handledningen svarar Vasa Golfs tvåspråkiga instruktörer och tränare.

Förfrågningar: Jonathan Nylén, jonathan(a)jngolf.fi, tfn 0505686895
Länkar: http://www.draiviakouluun.net/

 

VEPSURASTER

VPS Juniorer ordnar idrottsraster, ”Vepsuraster". Verksamheten ordnas under långa raster och den fungerar enligt non-stop-principen, dvs. man kan komma med i vilket skede som helst. På så sätt kan alla intresserade delta i den oberoende av mattid. Rasterna innehåller olika lekar och små tävlingar, där man får barnen att röra på sig. Verksamheten ordnas i samma skolor som vi har eftermiddagsverksamhet i: Isolahti, Onkilahti, Huutoniemi, Hietalahti, Länsimetsä och Keskuskoulu. Det är möjligt att ordna verksamheten under tiden september-december samt februari-maj och den ordnas på skolans gårdsområde eller plan.

Förfrågningar:
Vaasan Palloseuran Juniorit ry, Raisa Haq, raisa(a)vpsjuniorit.fi, tfn 050-3415605.

 

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
puh. 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi