Du är här

Upplev Vasa

IDROTT FÖR BARN OCH UNGA

 

Verksamhetens mål:

  • Främja barns och ungdomars hälsa och välbefinnande.
  • Utöka möjligheterna för barn och ungdomar att idrotta samt stöda hobbyaktiviteter.
  • Stöda barns och ungdomars tillväxt och utveckling med hjälp av idrott.
  • Öka delaktigheten bland barn och unga samt stärka den sociala gemenskapen.
  • Möjliggöra mångsidiga, trivsamma idrottsupplevelser tillsammans med jämnåriga.

 

Strävan är att uppnå målen genom att ordna idrotts-, klubb- och hobbyverksamhet inom skoldagen och på barnens och ungdomarnas fritid. Verksamheten ordnas i samarbete med Vasa stads förvaltningar, motions- och idrottsföreningar, andra föreningar samt företag som producerar idrottstjänster. Verksamheten ordnas som en del av landsomfattande utvecklingsprojekt, vilka är Skolan i rörelse -projektet samt Barn i rörelse -projektet.

Idrottsklubbar

Idrottsklubbar ordnas på eftermiddagar i Vasas skolor. Klubbarna är riktade till barn och ungdomar i åk 1-9. Klubbverksamheten är avgiftsfri för deltagaren. Läs mera om idrottsklubbar.

Idrottsläger

Idrottsläger ordnas under elevernas lov på sommar-, höst och sportlovet. Lägren är dags- eller halvdagsläger och riktar sig till barn i åk 1-6. Läs mera om idrottsläger.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamheten består av grenskolor och hobbyevenemang som ordnas på barnens och ungdomarnas fritid. Verksamheten ordnas i samarbete med idrottsföreningarna och företag som producerar idrottstjänster. Läs mera om hobbyverksamhet.

Familjemotion

Familjemotion ordnas på helger på avgiftsfria och för alla öppna familjemotionsturer, vilka är Hoppis-familjemotionsturer som ordnas i idrottshallen och familjeskridskoåkningsturer som ordnas i ishallen. Som en del av verksamheten ordnas även familjemotionsevenemang. Läs mera om familjemotion.