Du är här

Upplev Vasa

IDROTT FÖR SPECIALGRUPPER

Kom med i idrottsverksamheten! Idrotten ger mera krafter! Du får nya bekanta genom idrott! De fysiska bergänsningarna är inget hinder eftersom idrotten tillhör oss alla!

 

Soveltavaa liikuntaa

Med anpassad idrott avses idrott för sådana personer som på grund av sjukdom, handikapp eller begränsad funktionsförmåga har svårigheter att idrotta och använda allmän idrottsservice eller för vilka idrotten har en särskild betydelse med tanke på hälsa och rehabilitering.

Den anpassade idrotten kräver specialarrangemang: idrottsplatserna skall ha särskilda egenskaper, instruktörerna bör vara sakkunniga och ofta skall även transporter ordnas.

Vid ordnandet av anpassad idrott tillämpas principerna i idrottslagen. Idrottsavdelningen skapar möjligheter till anpassad idrott: delar ut träningsturer, hjälper till att finna och utbilda tränare och ger stöd för kostnaderna. Idrottsavdelningen arrangerar också idrottsverksamhet.

AVGIFTSBELAGDA IDROTTSGRUPPER

I de avgiftsbelagda idrottsgrupperna är första besöket avgiftsfritt. Om du beslutar dig för att fortsätta, får du köpa motionkortet från simhallen (Sandviksgatan  eller medborgarinfo)

Anpassad idrott vår 2019

YTTERKLIGARE UPPGIFTER

Ytterligare uppgifter får du på Idrottsservice: idrottsplanerare 
Tatjana Asplund tel. 0400 89 3665; e-post: tatjana.asplund@vaasa.fi

Vi ses i den anpassade idrottens tecken!
 


 

Tilläggsinformation