Du är här

Upplev Vasa

Idrottsklubbar

Idrottsklubbar ordnas vid Vasas finskspråkiga lågstadier på eftermiddagarna och de är riktade till barn i åk 1-6.

Action idrottsklubbar – läsåret 2017-2018

MåndagTisdagOnsdagTorsdagFredag

Tervajoki
åk 1-2
kl 12-13

Keskuskoulu
åk 4-6
kl 13-14

Vanha Vaasa
åk 3-6
kl 14-15

Onkilahti
åk 3-6
kl 14-15

Nummi
åk 3-4
kl 13-14

Isolahti
åk 3-6
kl 14-15

Nummi
åk 1-2
kl 13-14

Länsimetsä
åk 1-2
kl 13-14

Onkilahti
åk 1-2
kl 13-14

Hietalahti
åk 3-4
kl 13-14

Keskuskoulu
åk 3-6
kl 13-14
Merikaarto
åk 1-2
kl 14-15
Isolahti
åk 1-2
kl 14-15
Länsimetsä
åk 1-2
kl 14-15
Isolahti
åk 1-2
kl 13:30-14:30
Onkilahti
åk 1-2
kl 13-14
  Huutoniemi
åk 3-5
kl 14-15
Vanha Vaasa
åk 1-2
kl 14-15
Hietalahti
åk 1-2
kl 13-14
   Huutoniemi
åk 1-2
kl 14:15-15:15

Länsimetsä
åk 3-6
kl 14-15

Keskuskoulu
åk 1-2
kl 14.15-15.15

    

Anmälningen till idrottsklubben:

Anmälningen till Action-idrottsklubbarna börjar på tisdag 1.8. Du kan anmäla dig genom att fylla i den elektroniska anmälningsblanketten på adressen www.vasa.fi/sv/blanketter/action-klubbar.

Idrottsklubbens program:

Action-idrottsklubbarna finns program enligt åldersgrupp, där åldersgruppens fysiska utvecklingsskeden och intressen har beaktats. Vid planeringen av programmen har skolelevernas önskemål som kommit fram både i en riksomfattande elevenkät och i Action-verksamhetens egen klubbenkät betonats.

Klubbprogram för åk 1-2
Klubbprogram för åk 3-4
Klubbprogram för åk 3-6

Klubbverksamhetens mål:

  • att öka den totala mängden fysisk aktivitet bland barnen och de unga
  • att ordna mångsidig verksamhet som stöder barnets uppväxt genom att utveckla den allmänna motoriken och de sociala färdigheter bl.a. genom att fungera i en grupp
  • att erbjuda barnet en trygg och trivsam idrottsupplevelse, fylld av idrottsglädje och känsla av att lyckas
  • att motivera barnet att bli intresserat av idrott och sänka tröskeln till fysisk aktivitet på eget initiativ

Klubbverksamhetens verksamhetsprinciper:

  • Vi försöker ta med alla intresserade deltagare i verksamheten, vi gör dock en gallring vid behov enligt idrotts- och hobbyaktiviteten
  • Vi rör oss mångsidigt i olika verksamhetsmiljöer. Inom programmet leker vi, spelar, gör utflykter och bekantar oss med olika grenar
  • Verksamheten är avgiftsfri för deltagaren
  • I idrottsklubben rör vi oss enligt klubbprogrammet och iakttar klubbreglerna
  • Mer information om klubbverksamheten ger klubbledaren eller idrottskoordinatorn

Anvisningar gällande anmälan:

Anmälan till klubben ska göras på förhand. Klubbverksamheten är frivillig men deltagarna ska förbinda sig till att delta aktivt. Om en deltagare inte längre vill fortsätta i klubben, ska klubbens ledare genast meddelas detta eller ett meddelande skickas per e-post till adressen action@vasa.fi .

Försäkringsinfo:

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som täcker omedelbara vårdkostnader upp till 5 000 euro vid olycksfall som sker inom Action-grenskolorna. Försäkringen gäller omedelbar vård som ges inom den offentliga eller privata hälsovården. Om vårdnadshavarna så önskar kan de därtill ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Tilläggsinformation:
Aaku Laitinen
tfn 040-6402569
aaku.laitinen(a)vaasa.fi