Du är här

Upplev Vasa

Action-verksamhet

Action-verksamheten omfattar mångsidig idrottsverksamhet för barn och unga i grundskolåldern.

Verksamhetsformerna är idrottsklubbar som ordnas på eftermiddagar i Vasas finskspråkiga skolor samt idrottsläger under lovtider. Action-verksamhet ordnas också som en del av Skolan i rörelse-verksamheten. Verksamheten genomförs i samarbete med den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Andra samarbetsparter är hälsofrämjande enheten, skolhälsovården, lokala idrottsföreningar och läroanstalter.

Idrottsklubbar

Idrottsklubbar ordnas vid Vasas finskspråkiga lågstadier på eftermiddagarna och de är riktade till barn i åk 1-6. Klubbdeltagandet är avgiftsfritt. Verksamheten ordnas under höst- och vårterminen. Läs mera om idrottsklubbarna

Idrottsläger

Idrottsläger ordnas för barn i åk 1-6 under skolelevernas sommar-, höst- och sportlov. Idrottslägren är 3-8 timmars dagsläger mellan kl. 8-16. Läs mera om idrottslägren

Action-verksamhet under skoldagen

Utöver skolornas egen Skolan i rörelse- verksamhet far idrottsinstruktörerna enligt Vasamodellen runt till skolorna och leder motionsaktiviteter. I verksamheten ingår ledda rastaktiviteter och idrottsjippon under skoldagen. Läs mera om Skolan i rörelse -verksamheten