Du är här

Upplev Vasa

Grenskolor

Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med en idrottsförening. I grenskolorna får barnen och de unga prova på olika grenar och samtidigt får barnens föräldrar bekanta sig med idrottsföreningens verksamhet.

Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med en idrottsförening. I grenskolorna får barnen och de unga prova på olika grenar och samtidigt får barnens föräldrar bekanta sig med idrottsföreningens verksamhet.  I grenskolorna kan man mångsidigt prova på olika grenar. Anmälan till verksamheten görs via Vasa stads nätbutik market.vaasa.fi. Grenskolorna kostar 37,20€/gren (inkl. moms 24 %).  I grenskolan ingår totalt 10-15 träningsgånger/gren. 

Friidrottsskola

I friidrottsskolan finns möjlighet att pröva på alla friidrottsgrenar under handledning.  I grenskolan lärs grenfärdigheter i friidrott ut och olika tekniker som behövs i kast, hopp och löpning. Utifrån grenskolan kan man välja det som man själv är mest intresserad av inom friidrott och fortsätta träningen om man vill inom föreningsverksamheten.  Idrottsutrustningen ska vara inneidrottsutrustning, skorna ska vara bra löpskor samt drickflaska. Handledningen sker huvudsakligen på finska och vid behov också på svenska. 

Målgrupp: Pojkar och flickor i åk 1-9
Tid: Söndagar kl. 13:30-14:30 Veckorna: 2-18
Plats: Idrottshallen, Smedsbyvägen 14 (bakom brandstationen)
Platsantal: 10
ANMÄLA

Idrottsförening som ordnar grenskolan: Vaasan Vasama ry
Idrottsföreningens kontaktperson: Sami Elomaa, tfn 0405445246, sameli.elomaa@gmail.com

Fotbollskola

Action-fotbollsskolan lämpar sig för flickor och pojkar i årskurserna 3-9 som inte tidigare har spelat fotboll och som inte vill spela i tävlingssyfte. I fotbollsskolan gör man mångsidiga övningar som utvecklar grundkonditionen, kroppskontrollen och smidigheten. Var och en får delta i övningarna utifrån egen kondition och egna färdigheter. Viktigast varje gång är naturligtvis avslappnat fotbollsspelande. 

Målgrupp: Pojkar och flickor i åk 3-9
Tid: Söndagar kl. 16:00-17:30 åk 3-6 och fredagar kl. 19:30-21:00 åk 7-9
Plats: VPS Juniorhall, Krutkällarvägen 6, 65100 Vaasa
Platsantal: 15/grupp
ANMÄLA åk 3-6
ANMÄLA åk 7-9

Idrottsförening som ordnar grenskolan: VPS Juniorit
Idrottsföreningens kontaktperson: Raisa Haq, 050-3415605, raisa@vpsjuniorit.fi

Annulleringsvillkor gällande anmälan

Anmälan till verksamheten är bindande.  Annullering av anmälan kan göras genom ett meddelande per epost till adressen action@vaasa.fi senast 14 dagar innan verksamheten inleds. För annulleringar som görs efter det ger vi pengarna tillbaka endast mot läkarintyg. Annulleringen är klar efter att vi har kvitterat den.  Vi behåller 10 euro av återbetalningen för administrativa kostnader. Om verksamheten dras in på grund av
för litet deltagarantal (under 8) eller någon annan av arrangören föranledd orsak återbetalas deltagaravgiften i sin helhet. 

Försäkringsinfo

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som täcker omedelbara vårdkostnader upp till 5 000 euro vid olycksfall som sker inom Action-grenskolorna.  Försäkringen gäller omedelbar vård som ges inom den offentliga eller privata hälsovården. Om vårdnadshavarna så önskar kan de därtill ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.