Du är här

Upplev Vasa

Grenträning

Grenträning 2017-2018

Grenträningen förverkligas av föreningarna och koordineras av Vasa stad. Morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Träningen förverkligas i huvudsak som ett tillvalsämne, men arrangemangen är olika beroende på skola. I verksamheten finns med ca 200 elever från skolor i Vasa, Korsholm och Laihia. Verksamhet är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet och hör till den nationella idrottsakademiprogram.

Verksamhetens målsättningar:

 • Kombinera träning och studier
 • Fostringssamarbete mellan skolor och föreningar
 • Utveckla kunnandet för träning av unga
 • Öka träningsmängden under dagtid

 

Verksamhetsprinciper:

 • Verksamheten är riktad till idrottare som har som målsättning att nå elitnivån
 • Träningarna är verksamhet som stöder föreningarnas träningar
 • Föreningen ansvarar för arrangemangen av träningen och träningsplatsen, samt föreslår deltagarna i verksamheten
 • Vasa stad ansvarar för allmänträningsgruppen, som består av övriga grenars idrottare
 • Verksamheten erbjuder stödtjänster för studerande, såsom mental träning, karriärplanering, näringsrådgivning
 • Studeranden har också möjlighet till läkarkontakt och hälsogranskning (mot avgift)

 

Träningstider:

 • Tisdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 9
 • Onsdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 8

 

Grenträningsgrenar:

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, bågskytte och allmän träning.

 

ANSÖKAN TILL GRENTRÄNINGEN FÖR ÅK 8-9 LÄSÅRET 2018-2019:

När: ansökningstiden börjar måndag 5.3 och slutar fredag 23.3.

Vem kan ansöka: Till verksamheten kan elever som går i åk 8 och i åk 9 läsåret 2018-2019 ansöka, det vill säga i princip elever födda under åren 2003-2004. Obs! Elever i åk 7 får inte ansöka till verksamheten, eftersom de inte har valfria ämnen i skolan. Obs! Elever i åk 8 som har varit med under läsåret 2017-2018 samt elever som hör till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu ska också ansöka.

Hur ansöker man: Man kan endast ansöka till verksamheten under ansökningstiden genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten (öppnas 5.3).  Ansökningsblanketten ska vara framme senast 23.3 kl. 16!

Vasaregionens idrottsakademi:

Idrottsakademierna fungerar som ett stöd för idrottarna på idrottsstigen och utgör stommen för det finländska elitidrottsnätverket Vasaregionens idrottsakademi är ett samarbetsnätverk och tjänstekoncept för elitidrottare i Vasaregionen. Idrottsakademin möjliggör en kombination av studier och elitidrott.

Hur kan man fortsätta inom verksamheten efter högstadiet:

Efter högstadiet ansöker man till andra stadiets akademiverksamhet, vilket ordnas i Vasa eller i Vörå. I Vasa omfattar idrottsprofileringen simning, ishockey, konståkning, innebandy och för finskspråkiga även fotboll. Idrottsprofileringen upprätthålls av utbildningsorganisationen på andra stadiet i Vasa (Vasa gymnasium, Vasa yrkesinstitut, Vaasan Lyseon lukio). I vörå träningsverksamhet ordnas av Vörå idrottsgymnasium samt Folkhälsan Utbildning. Idrottsgymnasiet har fotboll, skidåkning, friidrott, orientering och golf som specialitet. Idrottskurserna ingår i läroplanen för idrottsgymnasiet. Ansökan i samband med den gemensamma elevantagningen på egen ansöknings-blankett i februari.

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
tfn 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi