Du är här

Upplev Vasa

Grenträning

Grenträning 2017-2018

Grenträningen förverkligas av föreningarna och koordineras av verket för fostran och utbildning inom Vasa stad. Morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Träningen förverkligas i huvudsak som ett tillvalsämne, men arrangemangen är olika beroende på skola. I verksamheten deltar alla skolor i Vasa, Korsholm och Laihia samt 10 idrottsföreningar. I grenträningen deltar årligen ca 200 elever från årskurserna 8 och 9. Verksamhet är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet och hör till den nationella idrottsakademiprogram.

Verksamhetsprinciper:

 • Verksamheten är riktad till idrottare som har som målsättning att nå elitnivån
 • Träningarna stöder föreningarnas träningar
 • Grenträningen leds av föreningarna (föreningarna ordnar träningen och träningsplatsen)
 • Verksamheten erbjuder stödtjänster för idrottare, som mental träning, karriärplanering, läkarkontakt och hälsogranskningar

Verksamhetens målsättningar:

 • Kombinera träning och studier
 • Fostringssamarbete mellan skolor och föreningar
 • Utvecklande av kunnandet för träning av unga
 • Öka träningsmängden under dagtid

Träningstider:

 • Tisdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 9
 • Onsdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 8
 • Inom bågskytte, konståkning, volleyboll och allmän träning tränar alla på tisdag. I boboll tränar man på onsdag
 • Vasa IFK + WFA tränar på tisdagar och onsdagar kl. 7.30-8.45

Träningsgrupper:

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, bågskytte och allmän träning.

Skolornas system:

I Vasa stads finskspråkiga högstadieskolor (Vöyrinkaupunki, Variska, Merenkurkku) är träningen ett valfritt ämne (2åvt) för både åk 8 och 9 som bedöms med ett nummervitsord. I Mustasaaren keskuskoulu är träningen ett valfritt ämne (1åvt) för både åk 8 och 9, vilket bedöms med anteckningen godkänd eller underkänd. I Vasa stads svenskspråkiga högstadieskolor (Borgaregatan och Övningsskola) går morgonträningarna delvis eller helt ovanpå skolarbetet. Då ska deltagaren ansöka om tillstånd att vara borta från skolan och utföra studier i de ämnen som eventuellt blir lidande p.g.a. morgonträningarna som självstudier. Om övriga skolors system ges tilläggsinformation av grenträningens koordinator Jaakko Saarinen eller skolans rektor.

Vasaregionens idrottsakademi:

Idrottsakademierna fungerar som ett stöd för idrottarna på idrottsstigen och utgör stommen för det finländska elitidrottsnätverket Vasaregionens idrottsakademi är ett samarbetsnätverk och tjänstekoncept för elitidrottare i Vasaregionen. Idrottsakademin möjliggör en kombination av studier och elitidrott.

Hur kan man fortsätta inom verksamheten efter högstadiet:

Efter högstadiet ansöker man till andra stadiets akademiverksamhet, vilket ordnas i Vasa eller i Vörå. Syftet med Vasa stads idrottsprofileringen är att erbjuda aktivt idrottande studerande som siktar på att bli elitidrottare möjlighet att träna så fullödigt som möjligt vid sidan av yrkesinriktade studier eller gymnasiestudier. I Vasa omfattar idrottsprofileringen simning, ishockey, konståkning, innebandy och för finskspråkiga även fotboll. De deltagande får handledd träning. För elitidrottare finns också en egen läroplan. Idrottsprofileringen upprätthålls av utbildningsorganisationen på andra stadiet i Vasa (Vasa gymnasium, Vasa yrkesinstitut, Vaasan Lyseon lukio).

I vörå träningsverksamhet ordnas av Vörå idrottsgymnasium samt Folkhälsan Utbildning. Från 2015 framåt bildar de två ovannämnda utbildningsenheterna en gemensam helhet som går under benämningen Campus Norrvalla. Idrottsgymnasiet har fotboll, skidåkning, friidrott, orientering och golf som specialitet. Idrottskurserna ingår i läroplanen för idrottsgymnasiet. Folkhälsan utbildning erbjuder mångsidiga studiemöjligheter, exempelvis grundexamen i idrott eller yrkesexamen för massör. I samband med studierna har man möjlighet att träna i fotboll, friidrott, skidning och orientering. Träningarna på Norrvalla leds av sakkunniga tränare och sker under skoltid och träningarna är gemensamma med idrottsgymnasium.

Ansökan i samband med den gemensamma elevantagningen på egen ansöknings-blankett i februari.

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
tfn 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi