Du är här

Upplev Vasa

Grenträning

Grenträning 2017-2018

Grenträningen förverkligas av föreningarna och koordineras av verket för fostran och utbildning inom Vasa stad. Morgonträningen är koncentrerad till en gemensam tidpunkt. Träningen förverkligas i huvudsak som ett tillvalsämne, men arrangemangen är olika beroende på skola. I verksamheten finns med ca 200 elever från skolor i Vasa, Korsholm och Laihia. Verksamhet är en del av Vasaregionens idrottsakademis verksamhet och hör till den nationella idrottsakademiprogram.

Verksamhetsprinciper:

 • Verksamheten är riktad till idrottare som har som målsättning att nå elitnivån
 • Träningarna är verksamhet som stöder föreningarnas träningar
 • Föreningen ansvarar för arrangemangen av träningen och träningsplatsen, samt föreslår deltagarna i verksamheten
 • Vasa stad ansvarar för allmänträningsgruppen, som består av övriga grenars idrottare
 • Verksamheten erbjuder stödtjänster för studerande, såsom mental träning, karriärplanering, näringsrådgivning
 • Studeranden har också möjlighet till läkarkontakt och hälsogranskning (mot avgift)

 

Verksamhetens målsättningar:

 • Kombinera träning och studier
 • Fostringssamarbete mellan skolor och föreningar
 • Utveckla kunnandet för träning av unga
 • Öka träningsmängden under dagtid

 

Träningstider:

 • Tisdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 9
 • Onsdag morgon kl. 8.00–9.30 för åk 8

 

Grenträningsgrenar:

Fotboll, ishockey, innebandy, simning, volleyboll, boboll, konståkning, bågskytte och allmän träning.

ANSÖKAN TILL GRENTRÄNINGEN FÖR ÅK 8-9 LÄSÅRET 2018-2019:

När: ansökningstiden börjar måndag 5.3 och slutar fredag 23.3.

Vem kan ansöka: Till verksamheten kan elever som går i åk 8 och i åk 9 läsåret 2018-2019 ansöka, det vill säga i princip elever födda under åren 2003-2004. Obs! Elever i åk 7 får inte ansöka till verksamheten, eftersom de inte har valfria ämnen i skolan. Obs! Elever i åk 8 som har varit med under läsåret 2017-2018 samt elever som hör till idrottsklassen vid Onkilahden yhtenäiskoulu ska också ansöka.

Hur ansöker man: Man kan endast ansöka till verksamheten under ansökningstiden genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten (öppnas 5.3). Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt, kan du be att få en ansökningsblankett av skolans rektor, gymnastikläraren eller idrottsföreningens tränare, och den ska skannas och skickas till adressen jaakko.saarinen@vaasa.fi. Ansökningsblanketten ska vara framme senast 23.3 kl. 16!

Vasaregionens idrottsakademi:

Idrottsakademierna fungerar som ett stöd för idrottarna på idrottsstigen och utgör stommen för det finländska elitidrottsnätverket Vasaregionens idrottsakademi är ett samarbetsnätverk och tjänstekoncept för elitidrottare i Vasaregionen. Idrottsakademin möjliggör en kombination av studier och elitidrott.

Hur kan man fortsätta inom verksamheten efter högstadiet:

Efter högstadiet ansöker man till andra stadiets akademiverksamhet, vilket ordnas i Vasa eller i Vörå. I Vasa omfattar idrottsprofileringen simning, ishockey, konståkning, innebandy och för finskspråkiga även fotboll. Idrottsprofileringen upprätthålls av utbildningsorganisationen på andra stadiet i Vasa (Vasa gymnasium, Vasa yrkesinstitut, Vaasan Lyseon lukio). I vörå träningsverksamhet ordnas av Vörå idrottsgymnasium samt Folkhälsan Utbildning. Idrottsgymnasiet har fotboll, skidåkning, friidrott, orientering och golf som specialitet. Idrottskurserna ingår i läroplanen för idrottsgymnasiet. Ansökan i samband med den gemensamma elevantagningen på egen ansöknings-blankett i februari.

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
tfn 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi