Du är här

Upplev Vasa

HOBBYVERKSAMHET

Hobbyverksamheten består av grentestning-verksamhet och grenskolor som ordnas på kvällar och veckoslut i samarbete med idrottsföreningarna, Skolan i rörelse -hobbyverksamhet och hobbyklubbar som ordnas på eftermiddagar.

Ett centralt mål med hobbyverksamheten är att öka barnens och de ungas möjligheter att bekanta sig med olika aktiviteter. Med verksamheten försöker man i första hand nå de barn och ungdomar som inte har haft möjligheter till fritidsaktiviteter och upplevelser av delaktighet. Vid ordnandet av verksamheten betonas samarbetet mellan aktörerna underställda Vasa stad samt stärks samarbetet mellan de föreningar inom tredje sektorn som ordnar fritidsaktiviteter och skolan. Vid planeringen av verksamheten betonas barnens och de ungas delaktighet genom att barnens och de ungas önskemål beaktas.

Grentestning-verksamhet

Inom grentestning-verksamheten får deltagaren avgiftsfritt bekanta sig med en gren och lär sig grunderna i grenen, samtidigt får vårdnadshavarna bekanta sig med idrotts- eller sportföreningens verksamhet. I den avgiftsfria verksamheten ingår tre till fem träningsgånger. Efter träningarna kan deltagaren fortsätta att utöva grenen inom föreningen. Läs mera om grentestning-verksamhet

Grenskolor

Grenskolorna är nybörjarkurser som ordnas tillsammans med en idrottsförening. I grenskolorna får barnen och de unga prova på olika grenar och samtidigt får barnens föräldrar bekanta sig med idrottsföreningens verksamhet. Läs mera om grenskolorna

Lasten Liike iltapäivät hobbyklubbar

Iden med Lasten Liike iltapäivät hobbyklubbar är att erbjuda en idrottslig hobby för varje barn i anknytning till skoldagen. Hobbyklubbarna är till sin karaktär mångsidiga klubbar med flera olika aktörer, där idrott och kultur förenas. Läs mera om projektet Lasten Liike iltapäivät

Skolan i rörelse -hobbyverksamhet

Skolan i rörelse -hobbyverksamhet ordnas under skoldagen och på eftermiddagar av skolans externa aktörer. Läs mera om skolan i rörelse -verksamhet