Du är här

Upplev Vasa

IDROTT FÖR BARN OCH UNGA

Med idrottsservicen för barn och unga är att främja barnets och den ungas välmående som helhet genom verksamhet som stöder planenlig och till innehållet mångsidig fostran och utveckling för barnet. Med verksamheten strävar man efter att förebygga utslagning och öka delaktigheten bland barn och unga. Verksamheten ordnas året runt som ett samarbete mellan Vasa stads olika förvaltningar, tredje sektorns motions- och idrottsföreningar samt andra privata aktörer. Verksamhetsformerna är Action-verksamhet, fritidsaktiviteter, familjemotion, Skolan i rörelse-verksamhet samt idrottsakademins träningsverksamhet.

Action-verksamhet

Action-verksamheten ordnas mångsidig idrottsverksamhet inriktad på barn och unga. I verksamheten ingår idrottsklubbar samt idrottsläger under lovtider för barn och unga i grundskolåldern. Dessutom genomförs aktiviteter som en del av Vasas Skolan i rörelse-verksamhet. Målet med verksamheten är att öka mängden fysisk aktivitet bland barn och ungdomar samt det idrottsliga inslaget i skolans verksamhetskultur. Läs mera om Action-verksamhet

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet består av hobbyklubbar som ordnas på eftermiddagar samt prova på-verksamhet och grenskolor som ordnas på kvällar och veckoslut. Syftet med verksamheten är att främja barns och ungas deltagande i hobbyverksamhet. Verksamheten ordnas som en del av Vasas Skolan i rörelse-verksamhet samt projektet Lasten Liike iltapäivät. Läs mera om hobbyverksamhet

Familjemotion

Familjemotion ordnas på veckoslut på avgiftsfria och för alla öppna familjemotionsturer, vilka är Hoppis-familjemotionstur som ordnas i idrottshallen och familjeskridskoåkningsevenemang som ordnas i ishallen tillsammans med issportsföreningarna. Läs mera om familjemotion

Skolan i rörelse -verksamhet

Grundidén för Skolan i rörelse är att få till stånd en aktivare och trivsammare skoldag. I Skolan i rörelse ökas den fysiska aktiviteten på olika sätt under skoldagen och i anslutning till den. Varje skola genomför en fysiskt aktivare skoldag på sitt eget sätt. Läs mera om Skolan i rörelse -verksamhet

Projektet Lasten Liike iltapäivät

Målet för Vasas Lasten Liike -verksamhet är att erbjuda mångsidig klubb- eller hobbyverksamhet på eftermiddagarna, där idrott och kultur förenas. Läs mera om projektet Lasten Liike iltapäivät

Idrottsakademin åk 7-9

Inom Vasaregionens idrottsakademi (Vria) kombineras studier och idrott i åk 7-9 som grenträning, idrottsskola och lägermodell. Läs mera om träningsverksamhet