Du är här

Upplev Vasa

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas semesterperioderna. Lägren är halv- eller dagsläger som ordnas vid olika idrottsplatser eller skolor i Vasa. Lägrens målgrupp är barn i åk 1-6.

På skolelevernas sportlov 26-28.2.2018 ordnas ett idrottsläger vid Öjbergets vintersportcenter kl. 8-15.30. Lägret är avsett för barn i åk 1-6. Priset för lägret är 15€/dag. I priset ingår lägrets dagsprogram, lunch, mellanmål och busstransport. 

Dagsprogram

Dagsprogrammet består av 90min. slalomundervisning i grupp, 90min. naturaktiviteter, 90min. skidning eller åkning i pulkbacke.

Obs! slalomundervisning sker i grupp. Till en undervisningstimme hör uppvärmning, introduktion av utrustningen och träning av grundfärdigheterna. Träningen sker i nedre delen av backen. Läraren bär ansvaret för barnen på lektionen, varvid liften får användas och man kan åka uppifrån ner bara om läraren ser och upplever att barnet självständigt kan behärska åkningen och åka ner tryggt.

Anmälningen

Anmälan till lägret börjar på fredag 2.2 och avslutas 21.2. Du kan anmäla med i Vasa stads webshop på adressen market.vaasa.fi 

Busstransport

Avgifttsfritt bustransport avgår till Öjberget från stadshuset kl. 8 och återvänder till stadshuset kl. 15.15. 

Skidhyrning

På platsen finns möjlighet att hyra utrustning till rabatterat pris.

Annulleringsvillkor gällande anmälan

Anmälan till verksamheten är bindande. Bokningen ska annulleras skrifligen per e-post på adressen jaakko.saarinen(a)vaasa.fi. För en annullerad plats tar vi ut 10€ i förberedelsekostnader för verksamheten. För platsen som annulleras 7 dygn före verksamheten inleds eller senare fer vi tillbaka pengarna bara mot läkarintyg som hindrar deltagande under hela verksamhetstiden. Annulleringen är klar, när vi har sänt kvittering. Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal eller någon annan av arrangören föranledd orsak, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

Försäkringsinfo

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som täcker omedelbara vårdkostnader upp till 5 000 euro vid olycksfall som sker inom Action-verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som ges inom den offentliga eller privata hälsovården. Om vårdnadshavarna så önskar kan de utöver ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

Tilläggsinformation
Jaakko Saarinen
Puh. 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi