Du är här

Upplev Vasa

Idrottsläger

Det ordnas idrottsläger under skolelevernas semesterperioderna. Lägren är halv- eller dagsläger som ordnas vid olika idrottsplatser eller skolor i Vasa. Lägrens målgrupp är barn i åk 1-6.

HÖSTLOVETS IDROTTSLÄGER 2017

 

LÄGER 1, Action-Vepsu
Datum: 16-20.10
Området: Sandviken
Lägerplats: Hietalahden koulu och VPS Juniorit lokal
Målgrupp: åk 1-4
Pris: 15€/dag

Lägret är ett dagsläger (kl. 8-16), vilket ordnas som samarbete mellan Idrottsservicen och VPS Juniorit ry. Lägret ordnas under tiden 16-20.10. Deltagaren kan anmäla sig till 1–5 lägerdagar, till varje dag ska man anmäla sig separat. Priset för en lägerdag är 15 €. Lägrets målgrupp är barn i åk 1-4. Platser för lägret är Hietalahden koulu och VPS Juniorit ry:s lokaler samt näridrottsområdena i deras närhet. Förflyttningen mellan lägerplatserna under dagen sker i grupp med cykel eller gående. I lägerpriset ingår förutom handledning också lunch. Anmälningstiden till lägret är 19.9-11.10. På lägret ordnas mångsidigt idrottsbetonat program, där idrott, lek, fotboll, samvaro och andra aktiviteter kombineras. Förutom det fotbollsbetonade program som VPS Juniorit håller ordnas på lägret timmar för introduktion i tennis (17. och 19.10.) och dans (16. och 18.10.). På lägret får barnet en trygg och trivsam lägererfarenhet fylld av motionsglädje i en rolig grupp med trevliga ledare. Minimiantalet deltagare på lägret är åtta. är tvåspråkigt.

Anmälan: market.vaasa.fi

 

VILLKOR FÖR ANNULLERING AV ANMÄLNINGEN

Anmälan till verksamheten är bindande. Annullering av anmälan kan göras genom ett meddelande per e-post till adressen action@vaasa.fi senast 14 dagar innan verksamheten inleds. För annulleringar som görs efter det ger vi pengarna tillbaka endast mot läkarintyg. Annulleringen är klar efter att vi har kvitterat den. Vi behåller 10 euro av återbetalningen för administrativa kostnader.

Om verksamheten dras in på grund av för litet deltagarantal (under 8) eller någon annan av arrangören föranledd orsak återbetalas deltagaravgiften i sin helhet.

FÖRSÄKRINGSINFO

Vasa stad har en frivillig gruppolycksfallsförsäkring som täcker omedelbara vårdkostnader upp till 5 000 euro vid olycksfall som sker inom Action-verksamheten. Försäkringen gäller omedelbar vård som ges inom den offentliga eller privata hälsovården. Om vårdnadshavarna så önskar kan de utöver detta ta en egen olycksfalls- och/eller egendomsförsäkring.

 

Tilläggsinformation:
Jaakko Saarinen
Puh. 0400-983993
jaakko.saarinen(a)vaasa.fi